Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

67. Posten Jämjö – Torhamn Tur och Retur

I slutet av 1800-talet fanns posten i Jämjö och kördes ut till Torhamn och övriga byar i socknen med häst och vagn. En av de tidigaste brevbärarna hette Holger Johnsson-Hejdeman.

Första eller möjligen andra postkontoret i Torhamn. På bilden står brevbäraren Holger Johnsson-Hejdeman längst fram till höger.

Första eller möjligen andra postkontoret i Torhamn. På bilden står brevbäraren Holger Johnsson-Hejdeman längst fram till höger. Fotot ägs av Holger Svensson

Det första postkontoret i Torhamn kan ha legat på gränsen mellan Jämjövägen 19 och 21, men det är fortfarande lite osäkert. I början av 1900-talet fanns i alla fall ett postkontor som låg där scoutstugan ligger idag (2017), alltså på Jämjövägen 7. Där arbetade då skolläraren Clas August Friström och hans döttrar Anna och Ottilia, men redan 1874 hade Torhamn en egen poststämpel. Mellan 1874 och 1877 stämplades posten med ”Thorshamn”, 1878 – 1885 blev det ”Torshamn” och från 1 mars 1885 började man använda ”Torhamn”. I sammanhanget kan nämnas att Bredäng hade en egen poststämpel mellan 1899 och 1956 och att Ungskär hade en poststämpel mellan 1906 och 1961.

Lantbrevbäraren Holger Johnsson-Hejdeman på nuvarande Sankt Måns väg vid Gisslevik.

Lantbrevbäraren Holger Johnsson-Hejdeman på nuvarande Sankt Måns väg vid Gisslevik.

En tidig brevbärare hette Holger Johnsson-Hejdeman. Han var lantbrevbärare åtminstone 1910, men osäkert hur länge. Han föddes 1839 i Ramdala och avled 1927 i Torhamn. Namnet Hejdeman kommer från hans far John som hade det som båtsmansnamn.

En senare brevbärare var Karl Olov Olsson från Torhamn som den 1 oktober 1916 skrev på ett anställningskontrakt med Kungl. Postverket. Där stod bland annat att han ”från och med den 1 oktober 1916 å linjen Jämjöslätts poststation – Torhamns poststation med begagnande av häst och åkdon fyra gånger i veckan, fram och åter, besörja lantbrevbäring under noggrant iakttagande av de föreskrifter som innehållas i gällande instruktion för lantbrevbärare av första klass. Ersättningen för lantbrevbäringens besörjande utgår, i ett för allt, med tre kronor sjuttiofem öre för varje fullbordad tur från Torhamn till Jämjöslätt och åter, eller med femton kronor för varje hel vecka”.

Lönen var inte furstlig men regelbunden och var ett varmt tillskott till vad det egna torpet gav. Olle Post – som han snart döptes om till – kom att i ett drygt årtionde köra i ur och skur med sin nordsvenska häst. Vid snöhinder fick han gå till fots med postväskan. Men körningarna gav egentligen mer än vad kontraktet angav. Kanske var det någon som skulle ta tåget från Jämjö? Det fanns varken buss eller taxi, men Olle Post fanns. Skulle något hämtas vid järnvägen eller skickas iväg så blev naturligtvis Olle skickningabud. Tjänstvillig och ytterligt pålitlig blev snart Olle Post ett allt i allo när det gällde kommunikationerna med Jämjö, och de extra transportuppdragen gav mer i inkomst än den fasta tjänsten. Fram till 1928 körde Olle med sin nordsvensk. Det året övertog han en gård i Torhamn och blev ”Uddabonden”. Hans postskjuts avlöstes av en bil, som ägdes av John Israelsson.

I början av 1930-talet byggde John Israelsson huset som idag ligger på Sandhamnsvägen 61 och dit flyttade posten då. Han körde posten från Jämjö och hitut. Folk fick åka med honom upp till byn också, sedan kom postbussen och konkurrerade ut John.

Nästa anhalt för posten blev huset på Sandhamnsvägen 50 – det röda huset närmast Torhallen. Postmästare då var Uno Adefjärd som drev posten mellan början av 1960-talet och slutet av 1970-talet. På den tiden fanns fortfarande postboxar. Det gällde att vara i tid om man skulle komma in i posten.

Posten flyttade sedan till det som idag är pizzeria (Sandhamnsvägen 52). Det huset byggdes som postkontor och där fanns posten från slutet av 1970-talet. Omkring 1995 flyttades posten in till ICA-butiken där den fanns till ca 2005 och därefter hamnade den på ICA i Jämjö där den finns idag 2017.

Uppgifterna har tagits fram av studiecirkeln ”Rotbygd” i Torhamn under 2014 och kompletterats under 2017.