Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

33. Fyra fiskare räddade då Erly sjönk

Fyra fiskare på en trålare från Sandhamn på Torhamnslandet kan idag känna sig glada över att deras fiskebåt 455 Erly från Sandhamn under sommaren fått radiotelefon installerad ombord. Med hjälp av denna kunde de på måndagen rädda sina liv då Erly sprang läck och snabbt började sjunka. Ingen räddningsbåt fanns ombord, och till land hade man en sträcka på omkring 30 distansminuter.

En av besättningsmännen på Erly räddas till Carina.

En av besättningsmännen på Erly räddas till Carina. Fotot ägs av Elsie Jonskog.

Nu räddades de – tack vare att de hade radiotelefonen – av fiskebåten Carina från Bläsinge på Öland, som först försökte bogsera Erly till land och då båten sjunkit landsatte de fyra unga fiskarna i Sandhamn vid 20-tiden på kvällen.

Erly hade under söndagsnatten gått ut för att tråla med ägarna Lennart Hjelm och Jan Rosberg samt besättningsmännen Per Rosberg och Karl-Erik Jonskog ombord. På måndagsförmiddagen krånglade motorn, och när man väl fått denna i funktion igen uppstod en kraftig läcka i aktra styrbordssidan. Man försökte ta sig in mot land, men motorn stannade snart på grund av vattnet, och trots att man på alla sätt arbetade med att hålla båten flytande, vattenfylldes den ganska snabbt. Via radiotelefonen kallade man på hjälp, och Carina nådde fram till den sjunkande båten efter ett par timmars tid. Besättningsmännen gick ombord på Carina, men ägarna stannade på Erly och försökte hålla henne läns medan Carina bogserade fartyget mot land. Bogserwiren släppte vid ett tillfälle, men bogseringen återupptogs, men då det inträffade för andra gången gick Erly så gott som genast till botten på omkring 38 m djup. Man hade då hunnit så långt med bogseringen att den sjönk omkring 15 distansminuter från Utklippan. De båda ägarna hade alldeles innan övergivit fartyget.

Under tiden hade två tyska fartyg via Karlskronas kustradio erbjudit hjälp, och livräddningskryssaren Viktoria hade från sin station på Grönhögen gått ut mot platsen, men återkallades sedan Carina nått haveristen.

I kajutan på Carina träffade BLT:s medarbetare de fyra då de återkommit till Sandhamn. Skepparen Lennart Hjelm berättade att man arbetat mycket hårt med att hålla Erly flytande och länge hoppats att kunna få in henne till land innan hon sjönk, men att man slutligen måst ge upp. Genom att fartyget snabbt vattenfylldes och sedan länge flöt med endast överdelen synlig, hann man inte ens med att bärga sina personliga tillhörigheter, och det enda som man fått med sig var de dyrbara skeppspapperen. Av Carinas besättning hade man sedan fått låna torra kläder. Lennart Hjelm berättade att man kommer att göra en stor förlust genom att fartyget inte var försäkrat så att alla utgifter täcktes. Bland annat hade man inte försäkrat den nya radiotelefonen som kostade omkring 5 000 kr.

Erly köptes från västkusten 1958, och själv hade han lagt allt han kunnat spara från fisket på fartyget. Det hade under de senaste dagarna varit på slip och tätats, men då de nu sprang läck var detta på ett helt annat ställe än tidigare.

Erly har tidigare också varit otursförföljd under sandhamnsåren och bland annat i vintras på grund av maskinhaveri tvingats ligga långt ute i Östersjön och driva under flera dagar.

Att man nu trots allt var glad för att åter vara hemma i Sandhamn är givet, och skepparen uttryckte säkert allas tankar då han uttalade sin tacksamhet mot alla som medverkat för att rädda livet på besättningen.

Ur artikel i Blekinge Läns Tidning ca 1960. Nedtecknat av studiecirkeln Rotbygd i Torhamns PRO.