Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

28. Nykterhetslogen Enighet i Torhamn

I slutet av 1800-talet ansågs fylleriet vara ett stort problem i Sverige och det bildades då organisationer som skulle motverka detta. I Torhamn bildades nykterhetslogen Enighet som en lokalförening av Nationaltemplarorden och fick nr 659. Logen bildades ca 1895 och verksamheten pågick till ca 1937.

Nykterhetslogen Enighet i Torhamn.

Nykterhetslogen Enighet i Torhamn. Fotot ägs av Svea Andersson.

Medlemmar

Varje medlem fick vid inträdet i logen avlägga följande förbindelse:

  • att aldrig under någon förevändning tillverka, köpa, sälja, nyttja, bjuda eller åt någon, hvem det vara må, tillhandahålla spritdrycker, alkoholhaltiga viner, öl, porter eller någon annan berusande dryck såsom njutningsmedel;
  • att på alla hederliga och lagliga sätt motarbeta deras bruk i samhället;
  • att ej för obehöriga personer uppenbara denna Ordens enskilda föreskrifter och förhandlingar samt noggrant söka efterlefva dess lagar;
  • att ej förorätta någon af denna Ordens medlemmar eller tillåta någon blifva förorättad, samt
  • att söka göra allt, hvad på mig vidkommer, för att främja Ordens och på samma gång nykterhetssakens sanna bästa.

I medlemsmatrikeln finns uppgifter om 318 medlemmar som intogs mellan 1895 och 1910, 97 medlemmar som intogs mellan 1912 och 1922, 28 medlemmar som intogs mellan 1923 och 1927 och ytterligare 51 medlemmar mellan 1927 och 1933. Totalt hade logen alltså 494 medlemmar med bostadsort i Torhamn, Sandhamn, Truseryd, Steneryd, Brunsvik, Grebbegården, Gisslevik, Bussevik, Ungskär, Hammar, Bredäng, Korpakärr, Hallarum, Lökaryd, Jämjöslätt, Möckleryd, Hasslö, Västra Hästholmen, Karlskrona, Svanhalla, Senoren, Påskallavik, Attanäs, Björkenäs, Rom, Maren, Långenabben och Sibbaboda. För samtliga medlemmar anges ålder, när de antogs i logen och när de utgått – en del blev suspenderade, en del utgick oanklagad, men en del blev uteslutna för brott.

Medlem nr 1 - 10 var snickaren N. A. Bergqvist och hans hustru Anna Bergqvist, drängen Alexander Petersson, f.d. mästerlotsen Måns Hansson och arbetaren Karl Liljedahl – samtliga från Truseryd, fiskaren Sven Karlsson från Svanhalla, jungfrun Anna Jakobsson från Sandhamn samt hemmansägaren Olaus Olsson, jungfrun Josefina Liljedahl och handlanden Anders Andersson från Truseryd. Samtliga dessa intogs i logen den 22/12 1895.

Möte

Man hade möte i stort sett varje söndag och alla möten protokollfördes och följde en fast arbetsordning enligt följande:

I. Mötets öppnade och där fanns en fast ritual.

II. Föreningsangelägenheter

  1. Upprop av tjänstemän
  2. Protokollsjustering
  3. Behandling av inträdesanmälningar
  4. Intagning (en fast ritual skulle följas)
  5. Intagning av medlemmar å flyttningsbevis (en fast ritual skulle följas)

III. Mötets program (Föredrag, tal, litterär uppläsning och deklamation, sång och musik, samtal, gemensamma utflykter osv.)

IV. Mötets avslutande (en fast ritual skulle följas)

Det fanns i handboken också en plan över mötesrummet där ordförande, vice ordförande, marskalk, rådgivare, skattmästare etc. hade sina givna platser.

Det första bevarade protokollet

Mötet avhölls den 22 november 1896 och detta möte öppnades av J. A. Rundberg. Mötet öppnades kl. 3.35 på em. På detta möte ”anmäldes Håkan Månsson och Johan Karlsson och Julia Karlsson som blef på vederbörligt sätt intagna.” På samma möte avhandlades § 6 enligt följande: ”Upptogs till behandling frågan om huruvida något föredrag skulle hållas i Truseryd eller icke. Broder Löfgren yttrade att med anledning af iakttagelser som han gjort vid ett nyligen hållet nykterhetsföredrag därstädes betvivlade han att något därmed vore att vinna. Efter det flera bröder yttrat sig i samma riktning beslöts att hålla båda föredragen i Thorhamn.” Mötet avslutades kl. 5.10 em. Inkomsterna utgjordes av 2,65. Utgifterna 12 kr 25 öre. Sekreterare för mötet var Per Holgersson.

Det sista bevarade protokollet

Mötet avhölls söndagen den 1 januari 1934 och detta möte öppnades av Olle Magnusson kl 6.15 em. Man öppnade med att sjunga sången nr 1 från sångboken. Efter justering av föregående protokoll rapporterade ordförande att överskottet från julfesten blev 6 kr och 40 öre. Fråga på dagordningen var en insamling till Templet 1167 Hemfrid i Medelpad som lades till handlingarna. Man tog upp kvartalsavgifter och bestämde att nästa möte ska vara årsmöte. Mötet avslutades med sång nr 2. Sekreterare för mötet var Evald Widerström och det justerades av Olle Magnusson.

Berättelsen bygger på protokoll och andra handlingar från Logen Enighet i Torhamn och har sammanställts av studiecirkeln Rotbygd i PRO Torhamn 2014.