Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

14. Segelfartyg i Torhamn

Många unga Torhamnspojkar sökte mot slutet av 1800-talet sin utkomst som sjömän. Det var på segelfartygens tid.

Råsegelskonerten Mathilda av Sandhamn.

Råsegelskonerten Mathilda av Sandhamn.

Det fanns vid den tiden och fram till slutet av första världskriget många partrederier det vill säga några mannar som satsade pengar och köpte en skuta. Framför allt var det i Bergkvara som det fanns en betydande segelflotta vid denna tid. Även i Torhamn fanns ett partrederi med handlaren Martin Svensson i Sandhamn som redare. Rederiet ägde först råsegelskonerten Knutenborg, som efter några år ersattes av ett större fartyg av samma typ. Det hette Matilda och fördes av skepparen Nils Magnusson, Sandhamn med Olof Jonasson, Långören som styrman. 1914 såldes Matilda till ett danskt rederi. Därmed var det slut med rederirörelsen i Torhamn.

Nedskrivet av Sture och Kerstin Pettersson i Torhamn och publicerat av PRO Torhamns studiecirkel Rotbygd.