Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

50. Verksamheter i Torhamns socken, del 2

Torhamn har – förutom handelsbodar som beskrivs i annan artikel i Rotbygd – genom åren haft många verksamheter som cykelverkstad, taxirörelser och mycket annat. I tre olika dokument har vi samlat uppgifter om en del av dessa. Detta dokument (del 2) handlar om olika typer av service.

Droska och personer utanför mejeriet i Truseryd i maj 1929.

Droska och personer utanför mejeriet i Truseryd i maj 1929. Fotot ägs av Bertil Nilsson.

Brandstationen
Under 1944 uppfördes en brandstation med brandtorn vid vägen till Gubbagölen av byggmästare Tage Jakobsson för 900 kr. Man lyckades också få tag i en begagnad brandbil, en Volvo av 1932 års modell. Brandbilen var öppen och brandmännen satt på bänkar på sidorna. 1958 lades Torhamns brandstation ned . Se även artikel i Rotbygd.

Cykelverkstad
Hilding Nilsson sålde och reparerade cyklar. Det låg innan Pettersvik på vänster sida från kyrkan räknat. Det fanns på 1940-talet, 1950-talet och även in på 1960-talet. Han reparerade dessutom motorcyklar, båtmotorer och annat. Han kallades för guldsmén för han var ganska dyr. Även smedjan i Truseryd reparerade cyklar.

Karl Karlsson i Björkenäs sålde och reparerade cyklar. Han startade 1947 och höll på åtminstone in på 1990-talet. Han gjorde också konstverk av cyklar.

Distriktssköterska
Fanns i huset som nu ligger på Jämjövägen 4. Det var först affär, sedan distriktssköterska och därefter privatbostad. Dagmar hette den första distriktssköterskan och syster Maja Petersson kom i början av 1950-talet. Omkring 1995 flyttades mottagningen till Vattenverksvägen 6 i Sandhamn och 2010 las den ner och därefter är det Jämjö som har distriktssköterska. Syster Majas väska finns på vinden på Torhamnsgården. Det fanns också hemsystrar på 1950-talet som hette Margot Österström och Astrid Gustafsson och senare kom Hjördis Pennlöv.

Idrottsplats
I mer än 65 år har det sparkats boll i Torhamn och i nästan sex decennier i seriesammanhang. Se även artikel i Rotbygd.

Skrädderi
På dagens Skrädderivägen 5 (Torhamn 1:6) låg ett skrädderi. Augusta Andersson 1883-1969 hade skrädderiet. 1930-1940-talet. Det fanns också skrädderi i Truseryd som drevs av Måns skräddare. Dessutom hade Sven Nordin i Björkenäs skrädderi och även Johan Johansson i Stora Hammar som hade i sin bostad vid kapellet.

Skomakeri och frisör
Skomakeriet intill bageriet på Karlsborgsvägen hade Johan Andersson. Hans son Per (Pelle) tog över trots sin barnförlamning. Han var även frisör.

Det fanns också skomakare på flera platser i socknen som Hilding Nilsson i Konungshamn och Nils Olsson i Svanhalla ”Nisse skomakare”.

Taxirörelser
Det har funnits många som kört taxi eller droska i Torhamn – framför allt på 1930- och 1940-talen, men även in på 1960-talet. Bland de som drivit taxirörelse kan nämnas Erik Berggren i Torhamn, Oskar Johannisson i Svanhalla, Johan Carlsson (Sakta-Johan) i Torhamn, J. A. Carlsson i Torhamn, Konrad Nilsson i Torhamn, Bror Olsson i Torhamn (som också var slaktare och ofta hade så kallade dollargrin), H. Olsson i Svanhalla, Oskar Persson i Steneryd, Oskar Nilsson i Svanhalla (bror till Konrad Nilsson, Oskars son Rolf Nilsson tog senare över rörelsen.) och Evald Karlsson i Grebbegården.

Toffelmakare
Sigvard Nelsson i Torhamn tillverkade och lagade trätofflor. Han hade sin verkstad i det som idag är Persborgsvägen 7. Träskobottnarna tillverkades av alträ.

Uppgifterna är insamlade av studiecirkeln Rotbygd i Torhamn 2014-2015.