Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

43. Handelsbodar i Torhamns socken

Torhamns socken har genom åren haft många lanthandlare, butiker etc. Här har vi samlat uppgifter om en del av dessa och i andra dokument finns mer om några av dessa. Förteckningen börjar med Torhamn, därefter står de i bokstavsordning.

Affären i Torhamn troligen på 1940-talet. På samma plats ligger Torhallen idag.

Affären i Torhamn troligen på 1940-talet. På samma plats ligger Torhallen idag. Kortet ägs av Alf Andersson.

Torhamn

Konsum

Här fanns en Konsumbutik som startades ca 1909 och det var bönderna i trakten som var med och drog igång verksamheten. Den startade som Torhamns Kooperativa Handelsförening som upphörde den 8/6 1935, men från 1933 var det en filial till Konsum Karlskrona.

Butiken fanns i ett hus mittemot Torhamnsgården. Det ursprungliga huset revs och ett nytt Konsum byggdes på samma plats. Det huset finns kvar, men är nu privatbostad och ligger på Sandhamnsvägen 62. Konsum har funnits åtminstone sedan 1939 i det hus som finns idag. Hilma Andersson och Stina Petersson jobbade i affären i den första byggnaden och Stina även i den senare byggnaden. Föreståndare: Gert Jönsson (40-talet till ca 1952), Jarl Pettersson från Olofström (50-talet), Svensson (50-talet), Harald Pira (50-talet), Tord Karlsson (1961 – ca 1964). Ev. var det någon dam skötte affären den sista tiden fram till nerläggningen.

Erik Andersson hette en av handlarna i byn och efter nedläggningen av Konsum ca 1964 köpte han huset som bostad.

Omsättningen i Konsum 1945 var ca 87 000 kr.

Firma J. Svensson speceri- och Diversehandel

Denna butik drevs i det hus där senare distriktssköterskan fanns och som nu är privatbostad och ligger på Jämjövägen 4. Firman startades 1934 av handlande John Svensson och inrymde butik, kontor och bostad. Den hade ett välsorterat lager av specerier och diversevaror, två personer var anställda. Butiken kallades också ”Snuslös” eftersom det inte såldes snus, tobaksvaror och dylikt i butiken.

Fram till 1944 ägdes butiken av Anna Svensson. Då köpte Erik Olsson den och drev den i två år för att 1946 sälja den till Erik Svensson som drev butiken till ca 1950.

Johan Isaks i Pettersvik

Vid Pettersvik hade Johan Isak i sitt hem en försäljning av diverse varor. Den fanns på 1930-talet och man kunde köpa karameller och dricka där. Huset låg två hus ovanför ”badvägen” ner till Pettersvik, troligen det som idag är Skeppnabbavägen 27. Johan Isak klarade sig bra han för han sålde ju snus i alla fall. Han sålde karameller i små avlånga paket som det fanns en ring i och den ville man ju gärna ha när man var liten grabb.

ICA i Torhamn

Idag (2014) finns endast en butik kvar, nämligen ICA affären i Torhamn som drivs av Stefan Krondahl. Tidigare fanns på samma plats Pehr Holgerssons filial där Nils Löfgren var föreståndare. 1918 tog Albert Johansson över butiken och drev den till 1935 då Erik Andersson (svärson till Albert) tog över och senare hans son Alf Andersson. Torhallen byggdes 1970-1971 och det sista av den gamla butiken revs 1984.

Scoutstugan i Torhamn

Först kiosk i senare hälften av 1950-talet som utökades med en korvkiosk. Sedan blev det café i boningshuset. Så småningom gjordes en tillbyggnad. Kiosken flyttade in och caféet omvandlades till en enkel speceriaffär. Det fanns kvar in på 1980-talet. Tre syskon drev det - Astrid, Kurt och Erik Karlsson. Deras far bodde där också och han hette Hjalmar Karlsson.

F:a Anders Andersson

Anders Andersson kom hem från Amerika 1887 till sina föräldrar i Attanäs, men flyttade 1888 till Torhamn där han byggde ett hus 1890. I den fastigheten – som idag ligger på Sandhamnsvägen 50 och där även posten har legat – startade han en affär 1895.

Det var inte så lätt att driva affär eftersom många handlade på krita och inte betalade alla gånger och han gick senare i konkurs och flyttade med sin familj till Steneryd 1912. 1914 inköptes fastigheten av fru Holmgren som 1920 sålde den till möbelsnickaren Oscar Edvard Bergqvist.

Fler affärer i Torhamn

Under åren 1907-1915 fanns enligt uppgift en affär som drevs av Lovisa Nelsson. Det är inte känt var den affären låg.

Det har också funnits en affär som sannolikt startades av Olof Martin Magnusson 1916. Han hade också affär på Ungskär vid samma tid, men den här kan ha drivits av M. Andersson.

Björkenäs

Byggnaden uppfördes 1885 av Petter Andersson, men det är osäkert om man drev någon affär under den tiden. 1903 startade Sven Henriksson och hans hustru Emelia affären och drev den fram till 1945 då deras dotter Mildred och hennes man Elmer Gustafsson tog över. Barnbarnet Nancy Andersson tog över 1972/73 och drev affären med stöd av sin morfar, som hade svårt att riktigt släppa taget. Konkurrensen från det nystartade Maxi i Lyckeby blev tyvärr för tuff för flera lanthandlare och Nancy tvingades lägga ner runt årsskiftet 73/74.

Grebbegården

Byggnaden uppfördes av Holger Pettersson 1855, men om det var affär från början är osäkert. Hans son Pehr Holgersson drev affären mellan 1907 och 1926 och efter hans död tog hans dotter Marie Holgersson över till ca 1933. Fastigheten överläts då till hennes svåger G. Pettersson i Linköping som 1937 sålde den till nämndemannen Evald Carlsson. Senare tog Allan Carlsson m fru över och drev affären till 1967. Förutom handelsbod sålde man bensin och hade taxirörelse också.

Hästholmen

Inez Olsson på Hästholmen berättar:

Handel människor mellan har det väl alltid funnits. Också på Hästholmen fanns det affär långt tillbaka i tiden. För över 100 år sedan hade man i en av gårdarna en affär i boningshuset. Ägaren då hette Olle Berg, son till Peter Magnus Jonasson. 1904 såldes affärsrättigheterna till Andreas Jonasson (Antons morfar). Meningen var att en av Andreas söner skulle arbeta med affärsverksamhet, men han dog ung och hans syster Annie övertog då rörelsen. Det var 1917 och affären fanns i ett separat hus på Andreas Jonassons tomt.

När Annie 1926 gifte sig med Peter Olsson från Flakskär byggde de sig ett hus på Friskängen. Där inredde de ett rum till affär så då flyttades den dit. Annie sökte då nya handelsrättigheter vilket godkändes. Hon höll på med sin affärsrörelse till omkring 1940. Hon hade då blivit änka och andra världskriget var igång och därmed ransoneringskorten.

Konungshamn

Här fanns en affär som ägdes av Elmer Gustafsson och som Edvin Andersson och senare hans son Manne Andersson drev fram till 1985. Därefter var det Dorothy och Bertil Olsson som hade affären fram till 2003 då den las ner.

Orranäs

Holger Nilssons affär

Affären i Orranäs grundades omkring 1900 av Holger Nilsson. Hans båda döttrar Elsa och Siri arbetade också i affären. Efter Holger sköttes affären av Harry Thorsell och Oskar M Persson och senare drev Inga-Britt Andersson affären. Hon hade den från 1947 och efter henne drevs butiken av Bertil Lindskär 1953-1954 och därefter av Artur Svensson.

1957 köpte Albert Ringberg affären av Artur Svensson och hade butiken fram till 1960 då den lades ner pga. för dålig lönsamhet. I butiken arbetade Alberts fru Ellen och dottern Birgit som avled 1960.

Andra affärer i Orranäs

J Andersson lär ha haft affär i Orranäs 1915. Uppgifter om var och hur länge den fanns kvar saknas i dagsläget.

Sandhamn

Sven Mårtenssons affär

I korsningen mellan Sandhamnsvägen och Vekavägen (norr om Vekavägen) har funnits en affär som drevs av Sven Mårtensson.

Paul Nilsson som bott i Sandhamn berättar följande: Sven Mårtensson föddes 1839 på gården Sandhamn 54, som ligger nere vid sjön, längst ner på det som idag heter Vekavägen. Han var son till Mårten Olsson och f.ö. bror till min farfars farfar, bonden Nils Mårtensson. Han gifte sig 4/5 1866 med Cecilia Andersdotter (1832-1900), och senast det året öppnar han en lanthandel som var belägen exakt på den plats där det idag står en maskinhall, på mark som tillhör ovan nämnda gård. Något kort på affärsbyggnaden har jag inte sett, men huset finns utritat på en karta från 1870-talet och när jag var liten var det flera, bl.a. vår släkting Olof Nilsson, som berättade att det på den platsen funnits en affär. Om man följer husförhörslängderna så ser man att Sven Mårtensson står som lanthandlare under resten av sitt liv. Sven och Cecilia fick tre barn, Anna Maria, Olof Martin och Johanna Maria. Båda döttrarna dör i ung ålder. Det enda barnet som når vuxen ålder är alltså Olof Martin, född 1868. Han gifter sig med Fredrika Maria Bennett och enligt Gods och Gårdar bygger han 1897 ett hus i norra hörnet av korsningen Vekavägen – Sandhamnsvägen, eller som vi sandhamnsbor säger: ”längst opp i strajtet”. 1912 flyttar man hela affärsrörelsen från huset vid stranden till det hus som Martin uppförde. Jag förmodar att man tyckte att det var ett bättre läge för en affär, och kanske var huset vid sjön gammalt och slitet.

Sven Mårtensson dör 1915 och bara fyra år senare, 1919 dör sonen Martin Svensson. Martins hustru Fredrika Maria och deras ende son Konrad flyttar därefter till Växjö, och mig veterligt var det ingen som tog över affären för att driva den vidare. En viss Karl Oskar Johansson köpte stället 1919, men sålde det vidare redan 1921 till pastor Erik Nilsson som använde huset endast till bostad. Affären upphörde med största sannolikhet 1919, men senast 1921, och var alltså i gång i minst 53 år, varav 46 år nere vid sjön och 7 år uppe vid landsvägen. Man hade hela tiden en eller två pigor eller bodbiträden, och nämnas kan Signe Olausdotter (1887-1980) från Sandhamn som arbetade som bodbiträde där i flera år. Hon jobbade både nere vid sjön och uppe i strajtet. Hon gifte sig sedan med stenhuggaren Gustav Andersson på Ljungås. Martin Svensson var kusin med lanthandlaren på Ungskär Olof Magnusson, vars mor Karin Mårtensdotter var från Sandhamn – hon var syster till Sven Mårtensson.

I huset där affären låg sist, och som fortfarande står kvar, fanns ett antal böcker (som finns kvar idag) som visar rörelsens ekonomi. Där står till exempel vad olika kunder handlat på kredit.

Andra affärer i Sandhamn

Enligt uppgift fanns också en affär i Sandhamn som drevs av Martin Svensson från 1907 och av A.F. Olsson från 1916. Det är osäkert vilken fastighet den fanns i och hur länge den fanns kvar.

Steneryd

Det finns uppgifter om att här har funnits en affär redan 1915 som i så fall drevs av M. Andersson. Sannolikt var detta Matilda Andersson, hustru till Anders Andersson som hade affär i Torhamn tidigare, men gick i konkurs. De flyttade till Steneryd 1912 och flyttade tillbaka till Torhamn 1918. Under den tiden står Anders Andersson som ”före detta handlare” i församlingsboken, men ”före detta” är överstruket så han var säkerligen handlare där ändå även om butiken stod på hans fru Matilda.

Därefter öppnades butik 1931 av Per Pettersson (Pelle Slaktare). 1938 uppfördes nuvarande fastighet och 1939 tog John Pettersson över den fram till 1946. Den drevs av Åke och Gertrud Eliasson från 1947 och de sålde den 1984. De hade allting och det de inte hade tog de hem. Deras son Bengt-Åke jobbade där också. Se även artikel i Rotbygd ”Butiken i Steneryd”.

Efter dem tog Lars-Göran och Violet Andersson från Nättraby - som också körde varubil - över det tillsammans med Lena och Percy Svensson, men det blev aldrig detsamma och affären las ner helt 1986. Efter det har det varit frisersalong i huset.

Stenshamn

Även på Stenshamn har det funnits en affär 1950-1957 som drevs av Ture Olsson. Det har dessutom funnits ytterligare två affärer. En av dem drevs av Nils August Sjögren som står i församlingsboken som handlare på Stenshamn från ca 1900 – 1923 då han avled.

Svanhalla

Theodor Olssons affär (Sandhamn 5:7,8)

Affären i Svanhalla fanns först vid vägen ner till Svanhalla hamn. Ägaren hette Sven Petersson. 1916 tog Theodor Olsson över, och öppnade affär i en stuga på sin tomt. Hans systrar Karolina och Nelly hjälpte till i affären. 1925 byggdes den nuvarande affären. Vid Theodors frånfälle 1943 tog hans hustru Frida Olsson över med hjälp av sina döttrar. 1968 lades affären ner. Den drevs då sedan flera år av äldsta dottern Svea.

Elsa Nilssons affär

I slutet av 30-talet när Elsa var i 25-årsåldern startade hon affär vid Höge backe i Svanhalla. Hennes man Oskar Nilsson hade taxirörelse samtidigt som han var fiskhandlare. Han köpte ål och gäddor i Svanhalla hamn och lämnade bland annat vid Gullberna station för vidare transport till Jönköping och Eksjö. Oskars son Rolf berättar att en gång när Oskar var sen, ringde han stinsen och bad honom hålla tåget, vilket gick bra! Stinsen fick en gädda som tack.

Fler affärer i Svanhalla

Hilma Berggren och Martin Svensson lär ha haft affär i Svanhalla 1915. Uppgifter om var och hur länge den fanns kvar saknas i dagsläget.

Truseryd

Gustav Johanssons affär

I korsningen i byn fanns två affärer - den SV om korsningen startade 1926 och las ner av dåvarande handelsmannen Nils Johansson 1990 som tog över verksamheten 1955. Se även artikel i Rotbygd ”Butiken i Truseryd slår igen”.

Gunnar Olssons affär

Den andra butiken låg NO om korsningen och drevs av Gunnar Olsson under åren 1934 till ca 1969. Se även artikel i Rotbygd ”Gunnar Olssons affär i Truseryd”.

Ungskär

Här fanns en affär som Olof (Olle) Pettersson drev. Olof Martin Magnusson övertog fastigheten efter sin far Magnus Nilsson 1898. Han drev affär där, först ensam och senare tillsammans med sonen Ludvig Magnusson. Runt 1960 fortsatte Olle Petersson att driva affären. Olles änka Gun lade ner affären i mitten av 70-talet.

Ytterön

Gårdens förste kände ägare är handlaren Anders Svensson som överlät den till sin sonson August Wilhelm Svensson. 1937 tog sonen Allan Svensson över. 1948 byggdes en ny affär intill den gamla. Affären lades ner ca 1968.

Om man som liten grabb på ön blev godissugen fick man stå inne i affären och sjunga en sång. I bästa fall renderade detta i en slant som omgående kunde förvandlas till godis.

Uppgifterna ovan är framtagna i PRO Torhamns studiecirkel ”Rotbygd” hösten 2014.