Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

Torhamns gamla kyrka

Torhamn var egen församling under senare medeltid. Den gamla kyrkan var troligen uppförd i slutet av 1200-talet på samma plats som den nuvarande kyrkan. Den var helgad åt helige Magnus – kallades också Mogens och Sankt Måns. Den heter i äldre skrifter ”Helige Mogens kirke i Torum” och ”Sankt Måns in Thorrum”.

Torhamns gamla kyrka.

Torhamns gamla kyrka.

Nära kyrkan var en enligt folktron undergörande källa, ”Sankt Måns källa”. Här offrades ända in på 1800-talet pengar för hälsa och välgång. Källan har på senare tid renats och satts i stånd. Den gamla kyrkan revs 1884, och den nuvarande kyrkan uppfördes 1885.

Här var en klockstapel, som 1635 nämndes som förfallen och en ny klockstapel omtalas 1748. Kyrkan var ett rektangulärt långhus med murar av gråsten, invändigt slätputsade och här och var med väggmålningar. Här fanns vapenhus och sakristia. Ingången ledde i söder genom vapenhuset och så fanns där en igenmurad nordportal och en sydlig koringång. Kyrkan hade ett fönster i korets södra vägg och ett fönster i vartdera långhusets södra och västra murar. Denna beskrivning av kyrkan är enligt William Andersson: ”Sveriges kyrkor, Blekinge”, utgiven 1926.

Om kyrkans äldsta altarprydnad vet man inget bestämt. Två trästatyer, Tron och Hoppet på altarskranket i nya kyrkan, är sannolikt äldre altarprydnader. 1769 tillkom altartavlan. Dennas mitt utgjordes av en korsfästelsebild, en oljemålning på duk från 1700-talet. Predikstolen av ek, snidad, målad och förgylld, som fanns i gamla kyrkan är nu i nya kyrkan. På baldakinen syns ett av sköldhållare uppburet krönt Kristian IV namnchiffer och en från taket nedhängande i trä skulpterad duva.

Socknens präst fick till stor del försörja sig och sin familj på den gård som tidigt fick namnet prästgård. Ofta var det en kronogård och så var fallet i Torhamn. Den första prästgården låg ej i Torhamns by utan i byn Truseryd. Den brukades av minst fyra av Torhamns präster, nämligen Jens Pederssen Hoff, pastor i Thorhamn 1641 – 1648. Broder Ibsön från Helsingör, pastor i Torhamn 1648 – 1657 möjligen senare, Hans Lauritsson Smetius 1667 – 1674 och Jöran Koch (troligen identisk med Göran Cousuis) 1676 – 1683.

Källa: Boken ”Skärgårdsliv” av Hjalmar Berglund. Presenterat av PRO Torhamns studiecirkel Rotbygd 2014.