Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

49. Verksamheter i Torhamns socken, del 3

Torhamn har – förutom handelsbodar som beskrivs i annan artikel i Rotbygd – genom åren haft många företag som fiskfabrik, minkfarmar och mycket annat. I tre olika dokument har vi samlat uppgifter om en del av dessa. Detta dokument (del 3) handlar om olika företag.

Stenhuggaren Per (till vänster) hos smeden Sven-Johan Olsson i Gisslevik.

Stenhuggaren Per (till vänster) hos smeden Sven-Johan Olsson i Gisslevik. Fotot ägs av Evelyn Olsson.

Elektro-Mekanisk verkstad i Gisslevik, Firma Kjell Axelsson
Firman startades 1940 av Kjell Axelsson. Man tillverkade vindgeneratorer, men utförde också installationer av båtbelysningar och reparationer av radioapparater.

Fiskfabrik
Doe Anglert hade fiskberedning i Torhamns hamn.

Anglerts Fiskexport låg längst ned i hamnen. De byggnaderna är sedan länge borta. Där finns idag en byggnad med bl.a. gästtoaletter. Där fanns också ett fryshus i anslutning till företaget, där privatpersoner kunde hyra frysfack i en tid när kyl och frys i hemmen var högst ovanliga.

Se även separat artikel i Rotbygd.

Lådfabrik
Fanns i Torhamns hamn och drevs av Nils Jacobsson. Dessutom tillverkade Arnold Bergkvist lådor på gården i Truseryd.

Lådfabrikens röda byggnad finns kvar nere vid hamnen och ligger intill rökeriet. Här tillverkades stora fisklådor, från stock till färdiga lådor. En biprodukt var naturligtvis sågspån som blåstes ut jämte huset och bildade en enorm ”alptopp”! Sedermera var det ett företag i Tranås som tillverkade en sågspånsugn som kunde kopplas till en vanlig kokspanna. Den blev en succé hos flera i byn, bränslet var ju gratis att bara hämta! I lådfabriken tillverkades endast stora fisklådor. Rökeriets små böcklinglådor och Anglerts Fiskexports filélådor tillverkades i hemmen av byns ungdomar och levererades till hamnen för betalning, 10 öre st. för filélådorna och 2 öre st. för böcklinglådorna, förutsatt att inga spikar gått snett och stack ut. Då blev det avdrag eller ”gör om”!

Minkfarm
Det fanns flera minkfarmar i Torhamns socken. Doe Anglert hade en i Sandhamn. Börje Larsson och Rune Wahlberg hade en i Gisslevik där de även hade rävar. Olle och Sven Pettersson hade också en i Björkenäs. Farmen i Gisslevik startades 1955 och var igång åtminstone 2002 då det släpptes ut 300 minkar. 2005 hittade man brandbomber i ladan, men då var verksamheten nerlagd. Se även artikel i Rotbygd.

Rävfarm
Rävfarmen låg förbi brandstationen upp mot Gubbagölen. Där hade man silverrävar. Sören Andersson var med och matade rävarna på 1940-talet. Rikard Johanssons far Albert Johansson hade rävfarmen. Man hade också rävar på minkfarmen i Gisslevik och chinchilla i ålderdomshemmet i Korpakärr. Det senare drevs av Henning och Nils Olsson från Jämjö (de hade Jämjö cementgjuteri). Det fanns på 1960-talet och kanske in på 1970-talet. När ålderdomshemmet brann ner 1973 fanns inga djur kvar.

Smedjor
Firma Alfred Andersson i Truseryd startades omkring 1825 som smedja av smedsmästaren Peter Nilsson. Efter hans död övertogs den av hans son Anders Pettersson, född 1847, som vid sidan av smidesrörelsen även bedrev fiske. 1904 uppfördes den nuvarande smedjan. Anders son Alfred Andersson började praktisera i smidesyrket redan under skolåldern och efter faderns död 1914 övertog han firman som han utökade med cykelverkstad och försäljning av cyklar, motorcyklar (Monark BSA med flera), båtmotorer (inombordsmotorer) och stationära motorer mm. Man gjorde också järnringar till hästskjutsarnas trähjul. Hjulen gjorde Nikolaus Petersson. Berättelser från arbetet i smedjan finns i Rotbygd.

I Nedins smedja i Gisslevik gjorde man bland annat vapen, lås med kod, skridskor – så kallade ”Nedinare”. Nedin kallades också Bössesmeden eftersom han gjorde vapen. Det är han som gjort sockenkistan i Torhamnsgården med lås.

I Gisslevik har det funnits en smedja med två smeder som stenhuggarna använde sig av. De hette Sven Johan Olsson, född 1880 och Sven Pettersson, född 1886. Den låg ute vid vattnet söder om Gisslevik.

Oskar Svensson hade en smedja i Konungshamn där han bland annat skodde hästar. Han började på 1930-talet och höll på in på 1960-talet.

Snickeri
Gustaf Wedin hade snickeri mitt emot gamla brandstationen i Torhamn. Byggnaden finns kvar idag. Han tillverkade sina snickerimaskiner själv. Gustaf tillverkade bland annat köksinredningar. Han blev senare slöjdlärare i Torhamn.

Uppgifterna är insamlade av studiecirkeln Rotbygd i Torhamn 2014-2015.