Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Torhamn

58. En bild berättar om några kvinnoöden

På fotot ser vi en interiör från handlaren Pehr Holgerssons filial i Torhamn, föregångaren till det som idag är Torhallen. Butiken låg närmare vägen på den plats där Torhallens parkering och pizzerian idag finns. Pehr Holgersson drev butiken i Grebbegården mellan 1907 och 1926. Verksamheten gick bra och tidigt öppnades en filial i Torhamn. Föreståndare för butiken blev Nils Lövgren fram till 1918 då Albert Johansson tog över. 1935 tog svärsonen Erik Andersson över och senare hans son Alf som 1980 lät bygga nuvarande Torhallen och 1984 revs den gamla affären. På bilden står en tillsynes nöjd Nils Lövgren längst till höger.

Interiör från Pehr Holgerssons filial i Torhamn ca 1915.

Interiör från Pehr Holgerssons filial i Torhamn ca 1915. Fotot tillhör Gunnar Toreström, Torhamn

Längst till vänster, utanför disken står Elna Andersson. Hon var född i Kristianstad och var 33 år när hon kom till Torhamn 1915 som hushållerska hos folkskolläraren och senare kantorn Nils Bäckman. Bäckman som kom till Torhamn 1901 när han var 22 år och nyutexaminerad folkskollärare i Lund, bodde själv i början i lärarbostaden på vinden ovanför Sockenhuset och folkskolan som byggdes 1865. Senare efter organist- och kyrkosångarexamen i Linköping 1902 fick han flytta till Klockarebohl nr 68 som låg intill Prästebohl nr 67, där idag församlingshemmet ligger. Så när Elna Andersson blev Bäckmans hushållerska fick hon istället bo på socken- och skolhusets vind. Norra delen på vinden var inredd med 2 små rum och en kakelugn. Övriga vinden var oinredd och oisolerad. Bostaden hade två fönster på gaveln. En liten kökshörna med järnspis fanns på markplan alldeles intill trappan till vinden. Troligen betjänade denna del även sockenhuset. Det fanns ingen el och naturligtvis varken vatten eller avlopp. Det installerades först 1920, dock endast till skolsalens tvättställ och sockenhusets diskho. Utedassen var fortfarande i tjänst i uthusen. Det är kanske inte så lätt idag att sätta sig in hur det var att på bo där på vinden, mörkt, rått och kallt. Det gällde att hålla eld i kakelugnen. Veden hämtades i vedboden jämte skolans dass på gården bakom skolhuset. På vindens golv, den del som är tak över skolsalen, ligger en längsgående kraftig träbalk som i sin tur bär upp skolsalens takbjälkar i en säregen konstruktion. Den stora balken har kraftiga och många huggmärken och har troligen använts som huggkubbe vid vedhuggning på vinden. Kanske var det Elna som ville slippa gå ut i kyla och mörker till vedboden bakom skolan? Både Nils Bäckman och Elna Andersson lämnade Torhamn 1921 och flyttade till skilda platser i Skåne. Elna förblev ogift och avled 1953 och var då 70 år. Nils Bäckman gifte sig 1929 med Olga Beata Andersdotter men avled redan 1929 och blev endast 50 år.

Längst bort i bilden, den andra kvinnan från vänster, är Cecilia (Sissa) Andersdotter. Hon var född 1863 i Svanhalla och första barnet av fyra till torparen Anders Olsson och hans hustru Annika Petersdotter. 25 år gammal flyttade hon till Torhamn som piga hos Olaus Nilsson. Men redan efter ett år flyttade hem igen för att efter två veckor flytta till Karlskrona. Efter tre år kom hon åter hem några veckor för att sedan flytta till Sandhamn som piga hos skomakare Gustaf Adil Gustafsson. 1894 när hon var 31 år fick hon en ”oäkta” son, Arvid Emanuel, men som dog samma år. 1895 reste Cecilia till Nordamerika, men kom tillbaka till Torhamn 1897 och blev piga igen hos skomakare Gustaf Adil Gustafsson. 1898 fick hon dottern Betty Victoria Elise och fader uppges nu vara denna skomakare. Så kanske den ”oäkta” sonen Arvid också var skomakarens? För så fortsätter det! Cecilia får sedan barnen Arvid Artur 1901 samt tvillingarna Anny Paulina och Verner Samuel 1902. Även dessa har skomakaren Gustav Adil som far. 1912, 49 år gammal står Cecilia som piga hos handlaren Nils Löfgren. Hon har sitt tvillingpar hos sig till 1918 då de flyttar till Anders P Mattisson i Svanhalla. Några år senare flyttar tvillingarna i 18-årsåldern till Nordamerika. Dit hade fadern Gustaf Adil rest redan 1903. Och slutligen vet vi bara att även Cecilia åter reste till Nordamerika 1920 då hon var 63 år.

Den tredje kvinnan från vänster i bilden är Anna Maria Olsson, född 1895 i Skåne. Hon kom till Torhamn 1913 när hon blivit 18 år och blev bodbiträde hos Nils Löfgren. 1915 flyttade hon till Hässleholm men kom tillbaka till Torhamn året efter, även då som bodbiträde hos Löfgren. Men 1919 flyttade hon åter till Hässleholm. Hur livet sedan blev för henne vet vi inte.

Man kan titta länge på bilden och bara försöka sätta sig in i dessa kvinnors barnafödande, önskade eller oönskade, försakelse, nöd och misär, lidande, fattigdom och ett ständigt sökande efter försörjning och ett drägligt liv. Och kanske, förhoppningsvis, fick någon ett efterlängtat gott liv? Kanske någon läsare vet mer om dessa kvinnors öden?

Sammanställt av PRO Torhamns studiecirkel Rotbygd 2016.