Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

Minnesanteckningar från KPR i Sandvikens kommun 2021-11-24 12.45-16.15

  1. Vice ordförande Kerstin Almen frågade innan mötet pensionärs organisationernas representanter om vi hade några synpunkter på rådets riktlinjer. Vi framförde enhälligt att rådet bör placeras under Kommunstyrelsen och att vi inte vill ha några försvagningar av rådets möjligheter att påverka.
  2. Katrin Svedell teknisk chef på Sandvikenhus beskrev Bostadsförsörjnings planen fram till 2025. Det ska byggas 40 nya lägenheter per år. Det gäller Mossvägen, Storvik, Årsunda, Tallen, Föreningshuset, Norrsätra, Hjalmars muren. Det gäller både ny, till och ombyggnation. Även takarbeteten pågår. Vi efterfrågade klarare besked om Årsunda , Österfärnebo och Kungsgården.
  3. Arbetslivsförvaltningens chef Leif Jansson informerade om att arbetslöshets siffrorna för första gången sen 2011 var under 10% i Sandviken. Lokcenter och Upplyftet med stöd från EU fonder jobbar hårt med att få deltagarna ut i arbete efter validering och kompetenshöjning. Många vikarier och visstidsanställda få hjälp den vägen. Dessutom jobbar man mycket med svenska språket då det finns en hel del brister där. Gott samarbete finns med Omsorgsnämnden.
  4. Omsorgschefen Annette Wikblom svarade på de frågor vi tagit upp på au. Kön till särbo är 50-65 och 5-10 får avslag varje månad. Nytt Säbo verkar dröja men 44 korttidsplatser finns i kommunen. Översyn har påbörjats om hur de ska används och bemannas. Man har börjat titta på ett nytt sätt att samverka med civilsamhället. NYBY. Kommer från Norge. Hon kommenterade även problemet med svenska språket. Vi frågade även om vaccination av personal samt tester.
  5. Hans Frestadius ordf i IFO nämnden beskrev ökade kostnader för placeringar av barn. Högre pris och flera barn än vad man förväntat sig gör att man beräknar ett underskott på 23 miljoner i år. Många föräldrar har inte mått bra under pandemin och det återspeglas på barnen. Man har även sett en viss ökning av äldre missbrukare. Tyvärr har regionen stängt Beroendemottagningen i Sandviken. Viktigt att de får signaler i tid så man hjälpa till innan det går för långt. Medborgarservice tar emot orosanmälningar. Man har i dagsläget inga rapporter om uteliggare i stan.
  6. Skolchef MinnaHolmqvist visade en prognos på plus 20 miljoner för Kundskapsförvsltningen. Men verksamheterna signalerar ökade behov kommande år. Skolresultaten är låga men med svag uppgång. Vård och omsorgsprogramnet fungerar väl och har även sökande framöver. Hon fick frågor om Skolhusplanen. Hon ansåg att hennes uppdrag var en likvärdig bra skola.
  7. Ordförande Robert Sten informerade om att en utvecklingsenhet med 5 anställda inrättats på förvaltningen 1 aug. Den ska ha ett konsultativt arbetssätt. Det ska finnas Säbo i alla kommundelar. Investeringar ska göras i alla kommundelar till 2040. Vårdhunden Malte jobbar fortfarande. Taklyftar ska utredas på alla boenden. En av förvaltningens chefer har varit nominerad till framtidsgalans hederspris. Han redogjorde även för nämndens verksamhetsnära mål. Finns att läsa i nämndplanen.Ekonomiska resultatet för 2021 lutar åt plus 5 miljoner!

Har du frågor eller undringar får du gärna höra av dig!

Barbro Berglind
_____________________________________________________________________________________________