Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR-möte 2018-05-09

Möte den 9/5

Ordförande Robert Sten öppnar mötet.

Information från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd/förvaltning.
-Trafikavstägning i centrum, Maria Wikström , förvaltnnigschef informerar att avstängingen var tänkt från början att vara permanent. en utvärdering kommer att göras senare.
En synpunkt om sämre handel tas upp i samband med avstängningen, PRO har kollat av nyttjandet av sina rabatter i butikerna, Maria meddelar senare att hon skickat frågan vidare till Näringslivskontoret.
- Överskiktsplanen, Raul Johnson, enhetschef, informerar om den nya översiktsplanen, den tidigare togs 1990 och den arbetar nämnd/förvaltning utifrån idag. Översiktsplanen är ett politiskt dokument, en viljeintiktning som utarbetats utifrån en given process bestående av oloka faser. Planen har varit ute på samråd och totalt 607 synpunkter har inkommit. I kommande skede ska synpunkterna beaktas och besvaras och därefter kommer ett granskningsförslag. Tanken är att översiktsplanen ska hållas levande och uttrycka tänkbara möjligheter för bebyggelse och annat.
Detaljplaner är mer styrande. Cirka 9000 besöker på hemsidan kring översiktsplanen och den finns tillgängliga i pappersform vid alla bibliotek. Rådet framhåller svsaknaden av den yngre generationen vid samrådsmötena som ägt rum.
Hur nås dessa? Något som nämnd och förvaltning också funderat över och har ett resonemang kring. Det handlar inte bara om dialoger som förts utifårn översiktsplanen utan gäller även kommunen i stort.
- Kolletktivtrafiken ägs av annan myndighet, X-trafik coh har behandlats tidigare.
Frågan hänvisas till kommunstyrelsen.

Sandvikenhus
Catrin Carlsson, Teknisk chef vid Sandvikenhus informerar om hu planerna fortskrider med nya trygghetsboendet.

Infomation från Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden - Anette Wikblom, förvaltningschef, Robert Sten, ordförande.
- Välfärdsteknologi, Robert informerar om e-handel där ett projekt har initieras i Järbo gällande inköp av matvaror digitalt på nätet.
Vidare informerar Rober om att Regionen kommer att sätta ihop en ledningsgrupp smt styrgrupp för hela länet där Robert och Anette kommer att delta gällande välfärdsteknologi. Deltagare från Skärgårdsklustret och Landsbyggsklustret har bjudits in föe en träff i Sandvikeni juni månad. Lampor med UV-ljus som dödar bakterier kommer att testas på korttidsboende vid gemensamma utrymmen.
- Ekonomi, prognosen vissar på ett plus vid årets slut på cirka 6 miljoner.
Göranssonska fonderna har inte beviljat några bidwrag i år. Statsbidragen för ökad bemanning inom äldreomsorgen kommer även att upphöra from 2019.
- Lägesrapport inför sommaren 2018, Andette informerar att förvaltningen inte kommer att stänga några avdelningar eller mincka någon bemanning.
- Sammanställning av föregående års protokoll - denna punkt har inte hunnit med och skjuts därför till hösten.

Övrigt
Rådet efterfrågar undersökningen, vad tycker de äldre om äldreomsorgen, förvaltningen ver om att få återkomma med redogörelse kring detta under hösten.

Avslutning
Ordförande avslutar mötet och tackar alla närvarande.
_____________________________________________________________________________________________