Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR-möte 2020-03-03

Minnesanteckningar KPR 3/3 2020

  1. P g a sjukdom skrivs inget officiellt protokoll för mötet
  2. Från Kommunstyrelsen informerade kommunalrådet Kerstin Almen och kommundirektören om förslaget av en ny lokalförsörjningsplan för Omsorgsnämndens verksamhet. KPR har möjlighet att lämna synpunkter före slutet av mars. För att minska det digitala utanförskapet planerar man en ny digital mötesplats för äldre. Kultur och fritidsförvaltningen ska hantera frågan. En stor utmaning framåt för kommunen är ekonomin. Minus 25 miljoner bör vändas till 50 miljoner plus om det ska fungera med de investeringar som krävs. Sandvikens kommun deltar i ett försök med en app i telefonen för att visa tillgänglighet först i kommunala lokaler och så småningom även i kommersiella. Vi frågade om det gjorts någon uppföljning av den Wikmanska utredningen angående tillgänglighet i bostäder för äldre. Frågan togs med av Kerstin Almen för besvarande. Vi berättade att ett av våra medlemmars största bekymmer är var man ska bo där tillgängligheten är god så att man ska kunna bo kvar så länge som möjligt
  3. Yvonne Mickels förvaltningschef i VGS förvaltningen informerade om den digitala samhällsbyggnadsprocess man arbetar med. Två nya exploaterings områden är aktuella. Hjalmarsmuren och Vallhov 2:1. Förändringar i kollektivtrafiken aviseras av X-trafik p g a ekonomin . Handläggningstiderna för färdtjänstansökan ligger på mindre än 14 dagar.
  4. Lars Karlsson ordförande i Kunskapsnämnden berättade om att verksamheten kostar för mycket och att måluppfyllelsen måste bli bättre i skolan. Positivt att det är många sökande till Vård och omsorgsprogrammet.
  5. Robert Sten ordförande i Omsorgsnämnden beskrev ökningen av 80 åringar och äldre med 70% under de kommande 15 åren. Beräkningar gör gällande att det då kommer att fattas 160000 vårdpersonal i Sverige. Även om vi skulle få tag i all den personalen så kommer vi inte att ha de pengarna. Vi måste vara öppna för Välfärdstekniken om vi ska få det att fungera. Vi frågade om det är någon förändring/besparing när det gäller Träffpunkterna. Enbart en effektivisering blev svaret. Information kommer på nästa KPR. Vi avvaktar svaret innan vi erbjuder våra medlemmars tjänster till Träffpunkterna. Avgifts höjningar kan bli aktuella då visst utrymme finns inom högkostnadsskyddet.

Vi ska ha en utbildningsdag den 16 april. Då kommer Sandvikenhus och pratar
boende och tillgänglighet för äldre.

Barbro Berglind
____________________________________________________________________________________________