Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

Anteckningar förda vid KPR möte Omsorgsförvaltningen, Hamngatan 1 sep -22

Närvarande: Sigrid Ranglén PRO, Sylvia Bodin PRO, Berit Lust SPF, Gerd Leino SKPF, Lena Nyström SPF, Alvar Olsson SPF, Anne-Chatrine Berg PRO.

1 Robert Steen hälsar välkommen och berättar om framtiden efter valet.
Vi kommer troligen inte att ha ett fullständigt råd. Men träffas kan vi göra.
2. Godkännande av dagordning
3. Val av justerare Sigrid Ranglén.

4. a) Workshop 1 timme om underlag för framtida planering.
Kommunstrateg Patrik Bergman, Sven Jurist, Johan Westin utredare på
Kommunkontoret, Christian Blanck utredare. Kerstin Hedwall ordförande
Arbetsnämnden, vice ordf. KPR.
Bild – ny styrnings och ledningsmodell finns. Helhetssyn, dialog och samverkan.
Redogörelse över årets arbete med kommunplanen. Ett uppföljningshjul är under
arbete. Ett 20-tal artiklar har tagits fram. Ett arbete som ska ske under 2023 för
att vara klart 2024.
Vi ska få lämna synpunkter på 20 talet artiklar, likväl som Handikapprådet.
Vi hann bara med någora, men vi har möjlighet att komma med synpunkter på
mail eller ringa Patrik.
En artikel - Internet of Things, IoT– saker som robotdamssugare, kylskåp, m.m.
Patrik.bergman@sandviken.se
026 – 24 08 71

b) Arbetslivsnämnden - Leif Jansson.
Språkutbildningen – 41 elever förberedande vård/vård för andraspråkselever
elever tas in vår och höst.
Vårdbiträden. 37 elever
Vård enstaka kurser. 32 elever
Vårdutbildning på Distans ARENA: 142 elever. Ny upphandling på gång, ej
nöjda med Arena. Leder till undersköterska. Man måste klara kurs och praktik,
även språket för att få godkänd kurs. Klarar man inte språket blir man under-
känd på hela kursen. Upplyftet – en satsning tillsammans med Omsorgs-
nämnden, förstärka de som redan är ute i verksamheten.
Undersköterskor från Vårdutbildningen och Andra språk där har 96% arbete.
Validering i projektet Upplyftet sker mot vårdbiträde (800 p).
En valideringsintervju sker där bedömning sker om grad av utbildningsbehov.
45 personer inskrivna i validering juni 2022, 2 färdiga undersköterskor och 2
vårdbiträden.
Omsorgssvenska – egna kurser och digital teknik inom Omsorgsförvaltningen On-line test inför rekrytering.
Uppföljning om kunskapsluckor.
Journal kunskap sker för att underlätta för ordinarie personal.
Insatser rekrytering.
Insatser – bemanning – utbildning behövs. Vård och omsorg är det största programmet.
Kraven på språk för patientsäkert arbete.

c) VGS tomttillgång för boende för äldre – Carina Westerberg ordf, David Jansson
samhällsplanerare.
Plan och bygglagen, översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplan.
Hjalmarsmuren – bostäder, blandade boendeformer, social mångfald, offentliga miljöer
lek och rörelse, park, vatten, naturområdet som en värdeskapande resurs.
Upphandlingar sker nu om området är lämpligt för tänkt plan. Prel. plan 2024 närmast.
Vi bevakar detta om ett år när det ska ut på Samråd.
d) Omsorgsnämnden
Omsorgssvenska på jobbet – 39 personer.
44 personer påbörjade studier via ÄO-lyftet
9 slutat, av 35 personer som löst på 50% 8 personer färdiga med undersköterske-utbildning.
Träffpunkterna – Jenny och Pernilla Nymo. Fokus på aktiviteter, 2 veckor hann man med innan covid.
Nu har Österfärnebo och Årsunda ansvarar för sitt eget. I Sandviken 3 ställen, Storvik och Järbo ansvarar för sitt eget. Samarbete med hemtjänsten för att locka till. Kungsgården har inget. Men en fin samlingslokal finns.
Dagverksamhet för personer med demens i alla åldrar, Kicki Nordstrand.
Social stimulering, utöva aktiviteter, avlastning för anhöriga. Tallhöjden med 2 grupper. Idag 30 personer inskrivna. 18 personer måndag till fredag är möjligt. Öppnat igen efter pandemin i okt 2021.
En del går 1 dag och upp till 3 dagar. Några går 5 dagar i veckan. Man går via en Biståndshandläggare.
En grupp för yngre dementa – 4 st under 65 år, fredagar är märkt för yngre. Demens förkommer ner till 35 år och t o m lägre undantagsvis. Utmaningarna är att hitta en lämplig lokal, idag i källaren på Ängsbacken. Behövs nya lokaler med fler rum för olika aktiviteter. Utöka verksamheten för att täcka behovet. Samarbete med hemtjänsten behövs, för ex omsorgsresa. Många avvikelser sker ex om resorna med taxi. Hälsans stig, hunden, Malte m m. Väldigt många kommer från ytterområdena, de som kommer bor hemma.
Daglig verksamhet – Anette Eriksson. För personer med funktionsnedsättning. 164 beslut på daglig vht. Inom SOL 60-talet. Studiebesök görs utifrån personens bakgrund. Galaxen med 30-talet. Norrsätragården – 10 talet personer, lite svårare nedsättning, framförallt de utan tal. Triaden – autism, schema och schemabilder. Företagsgrupper, Tallbacksgården – klipper gräs, Fixat Malte ingår. 1-2 brukare med handledare gör besök. Willys – plockar uppvaror. Stadshuset – miljögruppen som fixar fika, sopsortering. Likaså på Hamngatan. Kompassen – bakar och det går att beställa fika där inom kommunen. På Kremlan Kaffekoppen - fixar fika, packar upp personalens kläder. Arena gruppen – fixar gräset, hjälper till vid utställningar m m ca 12 pers. Dagbacken – psykiatrin. Lite. Praktiska hantverk. 2 arbetskonsulenter, som har hand om enskilda praktikplatser. Skroten i Kungsgården 2 killar. Ca 200 brukare på Dagliga verksamheten, 25 anställda. Rehab ersättning utöver F-kassan. 50 kr och högst 72 kr. Det är fickpengar i princip. Vi får en länk på en film.

Uppsökande verksamhet – Information om kommunens möjligheter till stöd och insatser för de som blivit äldre. 80-åringar bjuds in till Träffpunkt. Hembesök eller skriftlig info sker. En vän eller anhörig får följa med.
Personalsituationen under sommaren – en tuff sommar har det varit. Antal sökande har minskat, stor kvalitetsskillnad. De tar in personer de inte skulle tagit in för 5 år sedan. Överanställning är en fundering, skulle kunna anställa servicepersonal. Hög sjukfrånvaro jan- feb = covid. All övertidsersättning skulle hellre användas till mer personal. 10–12 % sjukfrånvaro på ett år, vilket är högt. I snitt 1 timmer per anställd. Men verkligheten är att det kan vara en enhet som är mer drabbad. 20–30% långtidssjukskrivna finns, vilket påverkar siffrorna. Även chef, anställda påverkar siffran.

Övriga snabba frågor:

 • Privata Hemtjänster, finns men ej knutna med avtal till kommunen.

 • Anhörigvårdare - nej
 • Covid information till anhöriga och gode män. På boenden informeras
  detta, även hemsidan.
 • programmet SPF, det har ej kommit fram till Maria L.

 • IVO – undersökning av Palliativa arbetet. Har Sandviken varit med i denna
  undersökning?
  Maria känner inte igen det men ska titta på det.

Anne-Chatrine Berg
antecknare
_____________________________________________________________________________________________