Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR-möte 2018-11-13

Möte den 13/11

Årets sista KPR inleddes av ordförande i Individ och familjeomsorgsnämnden Hans-Olov Frestadius.
Han berättade att ingen över 65 år får vanligt försörjningsstöd utan söker och får äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten.
Missbruk bland äldre har ökat med en mindre grupp där det finns fler kvinnor än tidigare. Det finns ett mörkertal där vi alla har ansvar att hjälpa.
Ordförande i Kultur och fritidsnämnden Ulf Gillström fortsatte att svara på våra frågor.
Det är ont om lokaler för föreningsverksamhet. Det har inte inkommit några förslag på ställen där inomhus boule kan anordnas. Han uppmanade oss att höra av oss om vi hade förslag.
Det finns inget principiellt politiskt mot fler pensionärsorganisationer i Valhalla.
För att erhålla verksamhetsbidrag från kommunen måste vi anordna öppna aktiviteter.
Han avgår som ordförande vid årsskiftet och Lars Andersson som representerar Liberalerna blir då ordförande.
Verksamhetschefen Ann-Louise Brolin berättade att en arbetsgrupp från hemtjänsten och Sandvikenhus var nominerade ”årets team” i Framtidshjulet för sitt arbete med att införa nyckelfria lås.
Ekonomen Birgitta Svedlund meddelade att årets resultat pekar mot ett plus på ca 7 miljoner kronor. Det består till största delen av årets buffert som inte har rörts.
Nästa år är mycket mer problematiskt. P g a att vi inte har någon regering så vet man inget säkert. Det kan innebära stora besparingar om det blir förändringar i kommunernas intäkter.
Förvaltningschefen informerade om äldreomsorgen.
Kön till Särskilt boende är nu 45-55.
Nu får man bara tacka nej till två erbjudanden. Sedan faller beslutet och måste omprövas.
Sandviken är bäst i länet att ta hem färdigbehandlade från sjukhusen.
Antalet platser i SÄBO har minskat något i Centralorten men inte i ytterområdena.
Tallen avvecklas för äldreomsorg.
Behovet av hemtjänst ökar inte. Nyckelfria lås, mobiler till all personal, digitala inköp och bra planerings verktyg underlättar. Fönsterputs ingår i hemtjänsten då man är beviljad städning. Det gäller 1 gång per år och kostar 250kr.
Arbetssituationen för biståndsbedömarna förbättras med mer stöd och nyrekryteringar.

Välfärdsteknologin är ett komplement för att lösa framtidsfrågorna.
Det Sandviken satsar på nu är: trygghetskameror, digitala duschar, japanska toaletter, planeringsverktyg, digitala spel för minnesträning och digitala medicinskåp.
De ger bättre kvalitet ,effektivitet och arbetsmiljö.
Det finns ett förslag att höja åldersgränsen för hemtjänst med förenklad handläggning till 85 år. Vi får frågan på remiss.
Ordförande Robert Sten avslutade mötet med att berätta om de nätverk han medverkar i för att Sandviken ska kunna vara i framkant i frågorna om Välfärdsteknologi. Både KTH och stora företag ingår i dessa grupperingar. Det landsbygds kluster han ingår i samarbetar med många av våra grannländer och ska även träffa riksdagsgrupperna och SKL.
Sammanträdes dagarna 2019 för KPR är 5/3, 7/5, 10/9 och 12/11.
Dessutom kommer två utbildningsdagar att genomföras.
Sammanträdet var långt och mycket avhandlades. Det är svårt att få med allt i ett referat. Hör gärna av dig om du vill veta mer!
Barbro Berglind
_____________________________________________________________________________________________