Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

Samorgs övergripande och lokala mål

Övergripande mål
Verka för bättre pensioner och ett rättvist skattesystem som leder till en trygg ekonomi.

Verka för en bra sjukvård och tandvård för samtliga pensionärer.

Verka för att öka den digitala kunskapen.

Verka för att kontanterna måste finnas kvar.

Verka för bra boende och äldrevård.

Verka för en fungerande och utökad kollektivtrafik och färdtjänst.

Skapa förutsättningar till en bra medlemsutveckling inom PRO

Vara ett stöd till KPR och RPR- verksamheten.

Lokala mål
PRO:s samorganisation i Sandviken skall vara en länk mellan föreningarna inom Sandvikens kommun.

Aktivt medverka för en positiv medlemsutveckling inom kommunen.

Vara ett stöd till KPR-verksamheten.

Skapa möjligheter för att de lokala föreningarna, skall kunna genomföra sina planerade verksamheter.

Vara ett stöd till de lokala föreningarna i ekonomiska, försäkringsmässiga, styrelsetekniska frågor med mera.

Genomföra utbildningar och medverka på möten efter behov hos föreningarna.

Öka den digitala utbildningsnivån.

Medverka aktivt på de möten och konferenser distriktet kallar till.

Aktivt medverka till att PRO-vetarna, olika bouletävlingar m m kan genomföras.

Vara synliga tillsammans i de sju (7) PRO föreningarna med sina arrangemang.