Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

Samorgs övergripande och lokala mål

Övergripande mål
Verka för att:

 • bättre pensioner och ett rättvist skattesystem som leder till en trygg ekonomi.
 • bra sjukvård och tandvård för samtliga pensionärer.
 • öka den digitala kunskapen.
 • att kontanterna måste finnas kvar.
 • det ska finnas bra och tillräcligt boende och äldrevård.
 • en fungerande och utökad kollektivtrafik och färdtjänst finns.
 • skapa förutsättningar till en bra medlemsutveckling inom PRO.
 • vara ett stöd till KPR och RPR- verksamheten.
 • mammografin ska fortsätta efter 74 års ålder.

Lokala mål

 • PRO:s samorganisation i Sandviken skall vara en länk mellan föreningarna inom Sandvikens kommun.
 • Aktivt medverka för en positiv medlemsutveckling inom kommunen.
 • Vara ett stöd till KPR-verksamheten.
 • Vi ska vara ett stöd för att de lokala föreningarna, ska kunna genomföra sina planerade verksamheter - (t.ex. om någonstyrelse får problem med att en kassör avgår under ett år.)
 • Vi ska vara ett stöd till de lokala föreningarna i ekonomiska, försäkringsmässiga, styrelsetekniska frågor, ge utbildningsmöjligheter under året.
 • Genomföra utbildningar och medverka på möten efter behov hos föreningarna.
 • Öka den digitala utbildningsnivån.
 • Medverka aktivt på de möten och konferenser distriktet kallar till.
 • Aktivt medverka till att PRO-vetarna, olika bouletävlingar mm kan genomföras.
 • Vara synliga tillsammans i de sju (7) PRO föreningarna med sina arrangemang.