Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR-möte 2019-09-10

Referat från KPR mötet 10/9 2019

Ordförande Robert Sten hälsade välkomna och överlämnade ordet till Kerstin Almen kommunalråd och vice ordförande i Kommunstyrelsen. Hon svarade på våra frågor om vad kommunen gör och kan göra för att motverka det digitala utanförskapet. Medborgarkontoret, biblioteket och hemsidan är det stöd man ger. Hon ville från oss veta om vi hade förslag på insatser där kommunen kan samverka med pensionärsorganisationerna i frågan.

Lokaler och ledare är våra i bekymmer i det arbetet. Utnyttjande av skollokaler och ledare från biblioteket kan vara framkomliga vägar. En viktig fråga är också hur vi ska kunna locka de som känner sig skrämda inför den digitala världen.

Stadshuset är i princip klar. Etableringen av Microsoft fortsätter enligt plan.

Hon meddelade att det är 54 elever är intagna på vård och omsorgsutbildningen på CVL. Fler kommer att antas under hösten.

När det gäller arbetsmarknadsfrågorna i övrigt vet man inte mycket före den 18 september när budgeten läggs fram. Alla extratjänster är uppsagda och i mars finns inga arbetslag kvar. Gröna laget t ex försvinner vilket innebär att Sandvikenhus måste ta över vissa arbetsuppgifter. Ledsagarservice halveras.

Förvaltningschefen delger oss hur verksamheten klarat sommaren. Det har varit bemannat och alla har fått den omsorg de har rätt till. Viss personal har dock inte haft den utbildning man önskat.

Fyra kinesiska sjuksköterskor har arbetat i kommunens verksamhet i två månader i sommar. De var mycket imponerade över vårt bemötande av de äldre. Omsorgsförvaltningen ser detta som start på en intressant utveckling där vi kan lära av varandra.

Prognosen för förvaltningen är ett minus på ca 2 miljoner kronor för 2019. Vid jämförelser med andra kommuner har Sandviken låga kostnader för omsorgsverksamheten och kommer att behöva utökning av ramen kommande år. Man behöver ett nytt boende för ca 100 personer inom kort.

Förvaltningen arbetar mycket med att personalen ska känna sig delaktig och stolt över sin arbete.

Den digitala utvecklingen med e-handel och telefoner till alla undersköterskor hoppas man också ska höja statusen på yrket.

Boendefrågan kommer att redovisas på ett kommande möte.

PRO och SPF i Österfärnebo har tillsammans sökt medel från fonderna för att starta ledsagarservice i området. Mycket bra jobbat!

Barbro Berglind
_____________________________________________________________________________________________