Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

Referat av KPR möte 2022-05-23

  1. Yvonne Andersson från VGS informerade om utvecklingen av Tunaområdet. Industri och affärsområdet blir större än hela Sandviks industriområde. Hon beskrev även andra områden i kommunen som planeras för bebyggelse som tex Östanbyn, Kungsgården, Trumpeten 13, Lustigknopp och Storvik. Vi KPR ledamöter efterfrågade planerade områden för +55, +65 och Trygghetsboenden. Hon fick även frågan om vem som beslutar om stoppen för Riksfärdtjänsten. Svar på nästa möte.

  2. Tekniska chefen Erika Ågren informerade om Solängsgårdens reparation och ombyggnad. De boende flyttas till Tallen i Norrsätra under den tiden. Hon berättade att det finns planlagd mark för hugade byggare när det gäller +55, +65 och Trygghetsboende på flera platser i kommunen. Genomgång har gjorts av alla Säbo för att undersöka om de kan byggas ut. Busslinjerna förbättras i Sandviken. Buss kommer att gå ända fram till Hedåsgården.

  3. Jenny Nyberg berättade om omstrukturering inom hemtjänsten i Storvik och Ovansjö. De är nu två bättre fungerande enheter med färre anställa per chef.

  4. Artikel i lokaltidningarna om minutstyrning av personalen i Årsunda är felaktig. Det är ett planeringsverktyg som provas för att tillse att insatserna som ges i hemtjänsten blir de rätta i förhållande till avgiften.

  5. Maria Lindqvist informerade om att 72 personer står i kör till Säbo, varav 30 st bor på korttidsboende och 19 tackat nej till tidigare erbjudande. Omsorgsnämnden planerar 120 nya Säbo platser de kommande åren. Mycket svårt att få tag i vikarier till sommaren. Man jobbar hårt med att bli en attraktiv arbetsgivare, för ett hållbart arbetsliv, nya lösningar för att locka och behålla kompetens.

  6. Ordförande Robert Sten meddelade att det ser ut att bli ett minus på 3,5 miljoner för nämnden när året är slut. Alla extrapengar som staten fördelat till äldreomsorgen under pandemin har användas till mer personal, utvecklingsenhet och utbildning.

Barbro Berglind
_______________________________________________________________________________________