Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR-möte 2019-03-05

Möte den 5/3

Kommunstyrelsen var vår första besökare och representerades av kommunalrådet Kerstin Almen och kommundirektören Ann-Katrin Sundelius.

Utmaningar för KS under 2019 är det oklara ekonomiska läget, etableringen av Microsoft och inkludering i arbete och utbildning.
För 2020 är det också ekonomin med ökat antal barn, elever och äldre som utmanar. Det behövs fler förskolor, fler skollokaler och bostäder för äldre. Icke lagstadgad verksamhet måste ifrågasättas och minimeras.
Etableringen av Microsoft kan ge kommunen god tillväxt om det hanteras rätt.
Flera trygghetsboenden och äldreboenden behöver planeras. Trygghet och folkhälsa är också två viktiga frågor för 2020.

Samhällsbyggnadsförvaltningen var nästa besökare och representerades av Enhetschef Raul Jonsson. Han berättade om den digitala utvecklingen inom förvaltningen. Allt görs för att göra verksamheten mer tillgänglig för de som behöver nyttja den. Han bilägger även statistik och färdtjänst regler till det officiella protokollet.
Skolchefen Inget Norman ansåg även hon att ekonomin både för 2019 och 2020 är stora utmaningar. Höga lokalkostnader, ökande elevtal och det svåra rekryteringsläget är andra svårigheter inför 2020. Utredningen skola 2025 är ytterligare en fråga som behöver hanteras.
För pensionärsorganisationernas sida ser vi med oro på det låga antalet behöriga sökande till omsorgsprogrammet. Vår fråga är vad gör kommunen för att göra vårdyrket mer attraktivt.

Arbetslivsförvaltningen representerades av förvaltningschefen Leif Jansson.
Han jobbade efter sin 22 budget detta år i kommunen och har aldrig upplevt en mer osäker situation. Den budget som gäller i landet och en utredning som lagts fram säger att kommunerna inte alls ska syssla med arbetsmarknadspolitik. 300 extratjänster som nu finns i vår kommun ska bort bl a. Han hoppas på en större klarhet och efter den 10 april när en ändringsbudget läggs fram.
Vuxenutbildningen däremot går bara framåt.

Kultur och fritidsnämndens nya ordförande Lars Andersson och förvaltningschefen Kenneth Johansson berättade om sina prioriteringar: Parkbadets nya rutschkanor, utegym i Trebo, biblioteksfilialerna, Kulturcentrum, renovering av Storviksbadet, fler idrottslokaler/anläggningar och tillgänglighetsfrågor i alla anläggningar.

Carina Sjöberg,chef för särskilda boenden i kommunen berättade om nya Ängsbacken som nu är i fullt igång. Öppet hus blir i slutet av maj. 44 nya lägenheter om 32,7 kvadratmeter med egen tvättmaskin och centraldammsugare finns i den delen. Konferensrum, stor samlingssal, japansk toalett och skenor i taket för liftar finns i nya delen.

Ordförande i omvårdnadsnämnden Robert Sten beskrev med diagram den stora ökningen av 80 åringar och äldre fram till 2035. Det kommer varken att finnas ekonomiska resurser eller tillgång till personal för att utöka äldreomsorgen i den omfattningen. Vi måste ta hjälp av den digitala tekniken så mycket som möjligt.

Exempel på vad som är på gång: digitala inköp, duschar, tillsyns kameror och toaletter. Samarbete krävs för att göra detta på ett bra sätt både med universitet, utvecklare, andra kommuner och regioner.
Förvaltningen vill ha ett nytt boende för dementa. Man vill höja kvaliteten på omvårdnaden.

Kommunalrådet Kerstin Almen blir vice ordförande i KPR under denna mandatperiod och vår länk till Kommunstyrelsen.

Barbro Berglind
_____________________________________________________________________________________________