Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

KPR 2022-11-21

Minnesanteckningar från KPR möte

Tid: 13.15-17.00

Plats: Hamngatan 12 Långan

  1. Mötet började med en information om ett utvecklingsförslag för Medborgarservice. Två anställa från Medborgarservice och två utredare från Kommunstyrelseförvaltningen beskrev förslaget och vi fick sedan framföra våra synpunkter på Medborgarservice. Vi hoppas att våra synpunkter ska rendera i bra förändringar i verksamheten.
  2. Kerstin Almen v ordf i Kommunstyrelsen informerade om Boende politiskt program och översiktsplan. De ska justeras så det blir enklare och snabbare att ändra detaljplaner bl a för nya byggnationer. SPF har inbjudit Omsorgsnämnden till diskussion om nya boenden för äldre. Ordföranden påpekar att tekniska och Sandvikenhus bör vara med i den diskussionen.
  3. Ordförande för Kultur och fritidsnämnden Per-Ola Grönberg informerade om det ekonomiska läget för nämnden. Det pekar mot ett resultat på plus 1 miljon vid årets slut. Den allmänna uppfattningen om de nya utegymmen i Stadsparken är mycket positivt. Vi har frågat om förebyggande verksamhet för äldre. I nämnd planen för 2023 har man infört att stärka äldreperspektivet. Det ser vi som mycket värdefullt. Han avslutade med att berätta lite om framtiden för Valhalla. Beslut tas 14 december. Avtal om uthyrningsverksamheten i övrigt inga stora förändringar. Stöd mot att det blir ett Seniorernas hus.
  4. Maria Lindqvist och Pernilla Nymo informera om ny lag om Omsorgskontakt samt nytt Hemtjänst område i centrum. Lagen om omsorgskontakt börjar gälla från sommaren 2023. Först i hemtjänsten. Kontakten ska minst ha undersköterskeutbildning, vi har 63% av personalen i hemtjänsten med utbildning till undersköterska. Det måste bildas grupper som tillsammans löser detta. Alla ska erbjudas denna kontakt för att främja delaktighet och självbestämmande. Samtal och viss frekvens av träffar ska få detta att fungera. Kan bli 7-8 kontakter per undersköterska. Nytt hemtjänst område med namnet Stadsparken bildas då ärendemängden ökat i centrum. Detta har gjorts med hjälp av LC Life Care metoden. Snart schemaläggning genomförs digitalt.
  5. Maria Lindqvist informerade om hur man jobbar med att få personalen att räcka till inom äldreomsorgen. Överanställningar, höjning av grundbemanningen, sänka sjuktalen, rekrytera kompetent personal, utveckling av språk förbättringen, använda andra yrkeskategorier, samt fler semesterperioder för personalen. De går ut före jul med annons inför nästa sommar.
  6. Undertecknad tackar för sig efter många år i KPR, tackar för nya kunskaper och erfarenheter samt vädjar till övriga ledamöter om att jobba för en höjning av av KPR:s status i Sandviken. Jag vet att vi är viktiga och behövs!

Barbro Berglind