Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Sandviken

Prioriterade intressepolitiska frågor för PRO Sandvikens samorganisation

Mandatperioden 2023-2026

Genom våra representanter Kommunala pensionärsrådet (KPR) och information till media och de politiska partierna vill vi driva följande lokala intressepolitiska frågor under kommande mandatperiod:

 • Vi vill att vårt samhälle erbjuder ett tryggt åldrande i gemenskap utan ofrivitlig ensamhet. Det ska gälla för personer i eget boende, på trygghetsboende samt inom kommunens Särskilda boenden
 • Trygghetsboenden och Särskilda boenden planeras utifrån behoven för den åldrande befolkningen. Kötider ska minimeras.
 • Det bör erbjudas lokaler för de boende så att det finns möjlighet att träffas och anordna olika aktiviteter. Det kan ske genom de boendes egna initiativ eller i samarbete med föreningar.
 • God tillgång till bredband ska finnas för möjlighet till kommunikation med omvärlden.
 • Alla boenden ska ha en god bemanning med bra arbetsvillkor för personalen. All personal ska ha adekvat utbildning och vara så väl tilltagen så att kondnuiteten blir god för de boende, även under sommaren.
 • Hemtjänsten ska vara av hög kvalitet med en god kontinuitet för de som erhåller hemtjänst.
 • Personalen ska tydligt kunna kommunicera med de boende och de som får hemtjänst. Dessutom krävs ett stort engagernang av personalen.
 • Det som kan digitaliseras för att förbättra situationen för de boende ska prioriteras.
 • Vårdyrkets status måste höjas. Arbetsförhållanden och lön är viktiga delar i det, men självbestämmande grupper med väl utbildad personal är väl så viktiga, Intraprenad borde provas. Kommunen har ett stort ansvar för detta för att äldreomsorgen i framtiden ska kunna locka till anställning.
 • Pensionärer behöver bra fungerande lokaltrafik och vill att kommunen driver den frågan.
 • Vi vill fortsätta utveckla Valhalla till de vi äldres hus med en mångfald av människor och aktiviteter.
 • Badhuset är viktigt även för äldre. Det måste även fortsättningsvis var bra tillgängligt förr äldre.
 • Ge stöd till organisationer som genom ideellt arbete gör det möjligt för äldre att delta i aktiviteter.
 • Stöd även Folkbildningsorganisationer som gör en mångfald av aktiviteter möjliga.
 • Se titt att ansvariga för väghållnigen även under vintern har resurser för att göra gång och cykelvägar säkra för oss äldre.
 • Satsa resurser på förebyggande arbete bland äldre. Ensamhet och sysslolöshet gör oss snabbare beroende av hemtjänst och Särskilt boende.
 • Vi vill att vårt samhälle erbjuder ett tryggt åldrande i gemenskap utan ofrivitlig ensamhet. Det ska gälla för personer i eget boende, på trygghetsboende samt inom kommunens Särskilda boenden

PRO Sandviken Samorganisationens styrelse