Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Mo

2024-04-17

Hörseln och planeringen av aktiviteter på medlemsmötena och vilka cirklar som ska ordnas stod i agendan, när Pro Mo träffades i Puben Moliden 2024-04-17 till en intressant eftermiddag. Föreningens ordförande Ingrid Mårtensson hälsade välkommen och delgav eftermiddagens program.

Sen var det dags för hörselpedagogerna Helena Nordlöw och Malin Svedberg från Region Västernorrland att informera om hörselns betydelse i livet och vardagen samt att vilka hjälpmedel det finns att tillgå. Hörselnedsättning drabbar 2/3 av alla som är över 60 år. Det är med andra ord ganska vanligt. Följande hörselvårds professioner finns audionomer, hörselpedagoger, ingenjörer, kuratorer, logoped, läkare, psykolog och tekniker. Väntetiden att komma i kontakt med vården är ganska lång. Följderna av hörselnedsättning kan grupperas på följande områden: Fysiska, sociala, intellektuella och känslomässiga områden. Det finns hjälpmedel att tillgå hörapparater som kan förstärka ljud, minska buller och underlätta vissa kommunikationssituationer.

Det viktiga är att få må gott. Det kan vara att göra något trevligt, vila, berätta, ta med anhörig, det är hörseln som är nedsatt inte du.

Därefter var det dags att redovisa de förslag på aktiviteter och cirklar som medlemmarna skrev ner på föregående medlemsmöte. Det var 34 förslag till aktiviteterna på medlemsmötena. Dessa kan delas upp på följande grupper: 1) Underhållning och film 2) föreläsningar och historia 3) musik och spel, 4) växtauktion och 5) fiske / älgjakt.

Det var totalt 41 förslag till cirklar. Dom fem cirklar som hade fått flest röster var 1) Trädgårds-odling / blommor 2) mat/kost / bakning och mat i olika kulturer 3) Jakt, 4) bokcirkel och 5) gamla vägar och torp var också högt i listan.

Även frågan om promenadgrupper lyftes fram. Nu under våren kommer det ordnas två olika grupper. Den ena för de som vill promenera snabbt och den andra för de som vill ta det lugnare.

Som avslutning genomfördes lottdragning av friskvårdskorten och Ordföranden tackade kaffegruppen/festkommitén/styrelsen och alla som kom samt avslutade och informerade om nästa ordinarie medlemsmöte är den 22 maj i Puben, vårfesten.