Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Mo

2023-04-19

Folklustspel och Bingospel var bland annat i dagordningen när Pro Mo hade medlemsmöte i Puben Moliden
2023-04-19 och ca 45 personer hade samlats till en intressant eftermiddag . Föreningens ordförande Ingrid
Mårtensson hälsade välkommen och delgav eftermiddagens program.
Protokollet från det senaste medlemsmötet den 15 mars 2023 gicks genom och protokollet godkändes.
Sen var det dags för film: ”Folklustspel Strömmingsköp och hästaffärer” av Folke Ahlberg i två
akter från 1987. Den var uppförd första gången vid Mo-Marknad 1983.
Mellan akterna var det informationspunkter där bland annat Hasse Hedberg informerade om
reseutbudet. En hemlig resa den 31/5 inom länet som innehåller en guidad rundvandring och
naturbesök. Resan innehåller även två rätters måltid och kaffepaus. Det var 24 som anmälde sig till
resan och Hasse skulle fråga Själevad om de skulle också vara intresserade av resan.
Vidare informerade Hasse bland annat om en dagsbåttur Umeå – Vasa med skärgårdsbuffé och om
en resa till musikaliskt teater i Döda fallet i juli och med besök på Thailändska Paviljongen.
Intresset för dessa två resor var inte så stort. När det gäller en dagsresa till Ulvön så återkommer
Hasse senare.
Ordföranden informerade om samorganisations årsmöte där en ny styrelse valdes bestående av Sten
Nordin, Ingrid Mårtensson från Pro Mo och Hans Olov Johansson samt att Pro Ångermanland har
haft sitt distriktsårsmöte 2023-03-29 och att till ordförande efter Johnny Löfstrand har valts Eva
Sonesson.
När det gäller studiecirklar så kommer tunnbrödsbakning igång i maj likaväl som datakursen,
vardagsdata.
Medlemmarna serverades kaffe med god smörgås och en kaka. Och som avslutning till mötet ordnades
även Bingo spel bland dagens medlemmar och ordföranden avslutade dagens möte med en önskan om
återseende den 17/5 då är det dags för vårfesten.

Folklustspel Strömmingsköp och hästaffärer av Folke Ahlberg