Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Mo

2023-02-15

Årsmötet den 15 februari 2023 ägde rum i Mo församlingshem. 62 personer hade samlats. Föreningens ordförande hälsade välkommen och delgav eftermiddagens program. Birgitta Blomqvist förrättade en liten minnesstund för 3 medlemmar som avlidit under det förgångna året. Därefter spelade Andreas Nilsson en stilla melodi.

Sedan valdes Ångermanlands distriktsordförande, Johnny Löfstrand, till årsmötets ordförande och Ulf Byström till dess sekreterare. Johnny började med att tycka att uppslutningen till mötet var stor, dvs 50 % av medlemsantalet. Årsmötets punkter genomgicks i rask takt. 2 nya medlemmar blev valda in i styrelsen, Kurt-Göran Lundkvist och Jorma Putaansuu, eftersom 2 styrelsemedlemmar avsagts sig sina uppdrag inom styrelsen, Sören Byström och Kerstin Hedberg. Kerstin fortsätter inom föreningen men i festkommittén. Sören fortsätter med snickerierna på Gnistan. Efter Elsie Lindblad valdes Åsa Bergström som revisor. Kerstin, Sören och Elsie avtackades med blommor.

Medan vi åt den jättegoda smörgåstårtan fick vi njuta av Andreas behagliga röst. Sedan pratade distriktets ordförande om distriktet och dess uppgifter. Innan vi fick ta del av Mogårns framtid, sjöng och spelade Andreas igen. Mogårns utveckling har stått stilla sedan den inte behövdes som bostad för ukrainarna för ett år sedan. Nu hoppas herrarna Berggren och Jäger att få 6 intressenter för att kunna fortsätta projektet med att bygga trygghetsboende för äldre.

Mötet avslutades med kaffe och en go´kaka och en önskan om återseende den 15 mars i Gottne.

I.M.