Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Stockholm

Om oss

Här hittar du våra 36 föreningar och kan läsa om samorganisationens syfte och våra Framtidsgrupper.

Vi är en paraplyorganisation för Stockholms stads PRO-föreningar. Hos oss samlas 33 föreningar för erfarenhetsutbyte, inspiration och samarbete. Vi hjälps åt för att alla stadens PRO-föreningar ska vara goda mötesplatser för gemenskap, nöje, debatt och livslångt lärande.

PRO Stockholms samorganisation
– tillsammans för ett bättre liv

Samorganisationen ska:
* Stärka samhörigheten mellan stadens PRO-föreningar
* Samla föreningarnas styrelser till erfarenhetsutbyte och inspiration i styrelsearbetet
* Medverka till att föreningarnas verksamhet utvecklas
* Bidra till att föreningarna kan tala med en stark röst genom att ledamöterna i pensionärsråden Länk till annan webbplats. i kommunen och stadsdelarna har ett starkt mandat från sina föreningar

Om Framtidsgrupper

Lokalt samverkar flera föreningar i en stadsdel i en Framtidsgrupp. Grupperna består av 2-3 styrelseledamöter från varje PRO-förening. De sammanträder så ofta föreningarna önskar, men minst två gånger per år.

Framtidsgrupperna ska kunna arbeta med:
* Verksamhetsutveckling
* Intressepolitik
* Stadsdelsnämndernas pensionärsråd (SPR)
* Återkoppling från SPR till PRO-föreningarna

Framtidsgrupperna utser själva sammankallande för ett år i sänder. Goda idéer från en Framtidsgrupp ska kunna spridas till andra delar av staden, och arbetet i grupperna ger en bild av vilka behov av utbildning och utveckling som finns hos PRO i Stockholms stad. Därför utser PRO Stockholms samorganisation en kontaktperson till varje Framtidsgrupp, och det är viktigt att kontaktpersonen också kallas till Framtidsgruppernas möten.
Informationen i avsnittet ovan kommer från riktlinjer som du kan läsa i sin helhet här:
Riktlinjer för Framtidsgrupperna inom PRO Stockholm  Word, 16.4 kB. (word-fil)