Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Stockholm

Om oss

Vi är en paraplyorganisation för Stockholms stads PRO-föreningar. Hos oss samlas 36 föreningar för erfarenhetsutbyte, inspiration och samarbete. Vi hjälps åt för att alla stadens PRO-föreningar ska vara goda mötesplatser för gemenskap, nöje, debatt och livslångt lärande.

PRO Stockholms samorganisation
– tillsammans för ett bättre liv

Samorganisationen ska:
* Stärka samhörigheten mellan stadens PRO-föreningar
* Samla föreningarnas styrelser till erfarenhetsutbyte och inspiration i styrelsearbetet
* Medverka till att föreningarnas verksamhet utvecklas
* Bidra till att föreningarna kan tala med en stark röst genom att ledamöterna i pensionärsråden Länk till annan webbplats. i kommunen och stadsdelarna har ett starkt mandat från sina föreningar

Om Framtidsgrupper

Lokalt samverkar flera föreningar i en stadsdel i en Framtidsgrupp. Grupperna består av 2-3 styrelseledamöter från varje PRO-förening. De sammanträder så ofta föreningarna önskar, men minst två gånger per år.

Framtidsgrupperna ska kunna arbeta med:
* Verksamhetsutveckling
* Intressepolitik
* Stadsdelsnämndernas pensionärsråd (SPR)
* Återkoppling från SPR till PRO-föreningarna

Framtidsgrupperna utser själva sammankallande för ett år i sänder. Goda idéer från en Framtidsgrupp ska kunna spridas till andra delar av staden, och arbetet i grupperna ger en bild av vilka behov av utbildning och utveckling som finns hos PRO i Stockholms stad. Därför utser PRO Stockholms samorganisation en kontaktperson till varje Framtidsgrupp, och det är viktigt att kontaktpersonen också kallas till Framtidsgruppernas möten.
Informationen i avsnittet ovan kommer från riktlinjer som du kan läsa i sin helhet här:
Riktlinjer för Framtidsgrupperna inom PRO Stockholm  Word, 16.4 kB. (word-fil)