Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Samorganisation Stockholm

Årsmöte & föreningskonferens

Om samorganisationens beslutande möten

Här publicerar vi information om PRO Stockholms samorganisations årsmöte och föreningsmöte. Deltar gör våra medlemmar - PRO-föreningarna i Stockholms stad.

Årsmöte 2024

Datum: 18 mars 2024

Mer information kommer när det närmar sig.

Föreningskonferens Stockholms Samorganisation

Lenny Norman underhöll.

Välfylld föreningskonferens 2023

PRO Stockholms samorganisation hade en lyckad föreningskonferens med besök både av PRO:s förbundsordförande och stå-upp-komiker Charlie Norman.

Den första november hade PRO Stockholms samorganisation en välfylld dag på vår föreningskonferens, tidigare kallad höstmöte. Det var sedvanliga förhandlingar som fastställandet av verksamhetsplan 2023–2024 samt budget 2024.

PRO:s förbundsordförande Åsa Lindestam höll inspirerande tal. Hon betonade speciellt vikten av att se helheten i det som sker idag. Vart är vi på väg om inte fler röster börja höras beträffande våra äldre. Värdet av att behålla våra kontanter. Vi behöver inrätta en äldrekonvention. Hon återgav också inblickar i sitt internationella åtagande.

Framtidsgruppernas roll i samorganisationen väckte en del diskussion. Ordet uppfattas som passé enligt några, och borde kanske döpas om till samverkansgrupper? Viktiga frågor som kvarstår: Hur vill vi arbeta, vad ska vi göra? Ett råd till samorganisationen är att ge oss stöd, inte pekpinnar.

Vi underhölls av komikern Lennie Norman som gjorde oss uppmärksamma på åldrandets dråpligheter. Många skratt vilket, också gjorde gott.

Vi fick också information om gratisutbildning av Post- och telestyrelsen, PTS, beträffande förkovran inom IT. Ledamoten i det Kommunala pensionärsrådet, KPR, Claes Tjäder informerade om att bristen på vård- och omsorgsboenden börjar bli akut. Stadsdelens pensionärsråd, SPR, på Södermalm har tidigare gjort en inventering hur avslagen ser ut. Claes tyckte att några fler SPR skulle göra en liknande inventering, så att vi kan agera mer kraftfullt. Samorganisationens styrelse kommer att arbeta med frågan.

Sammantaget en viktig dag som gav oss inblick i vikten av att fortsätta vårt viktiga arbete inom PRO. Tack till alla som gjorde denna dag möjlig!

Text och foto: Katrin Wicén

Föreningskonferens 2023

Datum: 1 november 2023
Tid: klockan 10.00 -15.00
Plats: ABF-huset på Sveavägen 41, Stockholm

Verksamhetsplan och budget för 2024 beslutades och representanter i KPR valdes på föreningskonferensen.