Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Pensionsmyndigheten

FOTO: Mostphotos

Underfinansierat system

Pensionerna halkar efter lönerna, och orsaken till det är att systemet är underfinansierat. Gör vi inget åt det nu kommer det leda till kraftigt försämrade pensioner för våra barn och barnbarn.

Pensionerna halkar efter lönerna, och orsaken till det är att systemet är underfinansierat. Gör vi inget åt det nu kommer det leda till kraftigt försämrade pensioner för våra barn och barnbarn.

Att ett nytt pensionssystem infördes 2001 var bland annat för att antalet pensionärer för varje år förväntades bli fler i förhållande till de som yrkesarbetade. Pensionssystemet skulle alltså anpassas till det ökande antalet pensionärer.

En del av denna anpassning är att dagens pensionssystem är tänkt att följa den allmänna löneutvecklingen, medan det tidigare ATP-systemet följde prisutvecklingen. Dessutom beräknas pensionen utifrån den förväntade livslängden för varje årskull pensionärer.

Systemet är underfinansierat
Tanken var alltså att pensionerna skulle följa löneutvecklingen, men så har det inte blivit. Bromsen har slagit till alltför ofta vilket har gjort att pensionen halkar efter lönerna. Orsaken till att bromsen slagit till är att pensionssystemet är underfinansierat.

Pensionerna finansieras med avgifter från förvärvsarbetande. Men avgifterna räcker inte till, bland annat för att arbetslösheten, och ungdomars etableringsålder på arbetsmarknaden, blivit mycket högre än planerat.

När avgifterna inte räcker till är det tänkt att en buffert ska täcka upp. Men bufferten som består av AP-fonderna är för liten då börsen kraftigt föll år 2008 och staten gjort uttag ur fonden.

Då slår bromsen till
I systemet finns en automatisk balansering av intäkter och skulder, en så kallad broms. Enligt denna ska pensionssystemets intäkter (avgifter och bufferten) jämföras med systemets skulder (pensioner) i det längre perspektivet.

Blir då resultatet lägre än ett slår bromsen till. Efter 2008-års börsfall slog bromsen till år 2010 men för att sänkningen inte skulle för stor på en gång delades den upp på flera år. Pensionerna sänktes alltså 2010, 2011 och 2014.

Bromsen skulle så som det var tänkt endast slå till i yttersta nödfall, när landets ekonomi befann sig i en kris. Men eftersom systemet var underfinansierat slog bromsen till efter börsfallet 2008. Fortsätter systemet att vara underfinansierat kommer bromsen fortsätta att slå till titt som tätt.

Något måste ske nu!
Ju längre tiden går desto mindre blir pensionerna. Men det är inte bara bara pensionerna som minskar utan även pensionsrätter som tjänas in. Av den anledningen kommer våra barn och barnbarn att få kraftigt försämrade pensioner.