Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Mostphotos

Lägre pension för kvinnor

Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män och arbetar i högre utsträckning deltid för att ta hand om barn. Det återspeglas i även pensionen.

Det är bland dagens pensionärer drygt fyra gånger fler kvinnor än män som får garantipension till någon del. Av alla kvinnor som går i pension idag är det drygt hälften som får garantipension.

Det gamla pensionssystemet utgick från de 15 år då du tjänat mest, vilket för kvinnor ofta är efter att barnen flyttat hemifrån. På så sätt kunde det i någon mån gottgöra för det faktum att kvinnor dels har lägre lön och dels har huvudansvar för hem och barn.

Men att endast räkna de 15 bästa åren kunde också sägas gynna dem som gjorde karriär och under kort tid tjänade väldigt mycket pengar. Därför räknas pensionen i dagens system istället utifrån det som du har tjänat in under hela livet. Ingen hänsyn har tagits till kvinnors och mäns olika villkor.

För dig som har garantipension, eller hör till dem som kommer att få garantipension när du pensioneras, kan det därför vara bra att känna till sådant som kan förbättra din situation. Dit hör till exempel bostadstillägg och överföring av pensionspoäng.

Ge bort pensionspoäng
För att kompensera för ojämlik pensionsrätt kan den som är gift eller har en registrerad partner överföra pensionsrätt för premiepensionen till den andra. Men det gäller bara pensionsrätt som har tjänats in under äktenskapet eller partnerskapet.

Överföringen måste gälla ett helt år, eller flera års, pensionsrätt. Begäran om överföring av pensionsrätt ska vara hos Pensionsmyndigheten senast 31 januari det år den ska gälla.

Ansök om bostadstillägg!
Från att du fyller 65 år kan du ansöka om bostadstillägg för ålderspensionärer. Förutsättningen är att du tar ut hela din ålderspension, inklusive eventuell premiepension. Du kan ansöka om bostadstillägg även om du äger din lägenhet eller har egen fastighet. Ansökan kan du göra på Pensionsmyndighetens hemsida.

Nästan 290 000 av pensionärerna idag har bostadstillägg. Bostadstillägget är skattefritt.

Om maken/partnern inte bor hemma
Garantipensionen utgår från en grundsumma, som är olika beroende på om du räknas som gift eller ogift. Men om en person lever åtskild från sin make/partner ska hon enligt bestämmelser i socialförsäkringsbalken likställas med en ogift person. Om maken/partnern flyttat till exempelvis ett äldreboende får du alltså rätt till högre pension, eftersom garantipensionen är högre för ensamstående.

Dessutom påverkar det ditt eventuella bostadstillägg, eftersom bostadstillägget då beräknas på hela kostnaden för lägenheten.

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.