Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: mostphotos

Rapporter och remissvar

PRO sätter pensionärernas intressen på den politiska dagordningen. En viktig del i PRO:s politiska påverkansarbete är att ta fram rapporter och skriva remissvar till regeringen. Här har vi samlat aktuella rapporter och remissvar.

Här nedan har vi vårt bibliotek av remissvar och rapporter från PRO från 2011 och framåt för områdena hälsa och friskvård, vård- och omsorg samt pensionärers ekonomi.

Här är våra senaste remissvar och rapporter:

Remissvar över betänkandet SOU 2023:16, Staten och betalningarna (Fi2023/01259) Pdf, 244.3 kB.

Remissvar avseende SOU 2023:38, Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning Pdf, 236.6 kB.

Remissvar, Synpunkter på promemorian Pausad uppräkning av skiktgränsen förstatlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024, Dnr Fi2023/02401 Pdf, 790 kB.

Remissvar, Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster ochpension inför budgetpropositionen 2024, Dnr Fi2023/01515 Pdf, 793.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande Screening för bröstcancer – Socialstyrelsens rekommendationer2023-04-05 Pdf, 135.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Rapport angående äldreomsorgen: Lägstanivå eller levnadsglädje? Pdf, 284.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar avseende Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården (Ds 2022:15) Pdf, 154.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissvar avseende SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer Pdf, 152.8 kB.

Remissvar avseende Pensionsmyndighetens föreskrifter om uppskattning av kostander för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift av bostadskostnad 2023 Pdf, 151.3 kB.

Remissyttrande över betänkandet — Skydd för konsumenters kollektiva intressen - genomförande av EU:s grupptalandirekiv (SOU 2022:42) Pdf, 205.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över förslag till skyddad titel för undersköterskor. Pdf, 161.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över promemorian Sänkt skatt för personer över 65 som arbetar Pdf, 128.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över SOU2022:14 Sänk tröskeln till en god bostad Pdf, 127.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande - Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen Pdf, 204.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Remissyttrande över promemorian – Parkering av elsparkcyklar Pdf, 148.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande över slutbetänkandet – En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning Pdf, 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.

PRO remissvar Höjt bostadstillägg till pensioner och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen Pdf, 158.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Studiehandledning – Höj den allmänna pensionen Pdf, 621.9 kB.

Pensionsskolan – fakta om pensionssystemet Pdf, 667.9 kB, öppnas i nytt fönster.

När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8) Pdf, 267.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre (SOU 2020:69) Pdf, 276.7 kB.

Höj den allmänna pensionen, en rapport från Pensionärernas riksförbund, SKPF Pensionärerna och Tankesmedjan Tiden, 2021 Pdf, 9.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten SOU 2020:70 Pdf, 188.2 kB.

Förvalsalternativet inom premiepensionen Fi2020 00584 FPM yttrande från PRO SKPF och RPG Pdf, 303.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget SOU 2020 Pdf, 154.9 kB, öppnas i nytt fönster.

PRO Framtidens teknik i omsorgens tjänst S2020 01396 SOF Pdf, 264.8 kB, öppnas i nytt fönster.

PRO remissvar Digifysiskt vårdval SOU 2019 42 DNR S2019 04058 FS Pdf, 201.3 kB, öppnas i nytt fönster.

PRO SOU2019 44 Ett Bättre premiepensionsystem S2019 04594 SF Pdf, 382.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Remissyttrande Allmänna arvsfonden Ds 2020.9 Pdf, 181.8 kB, öppnas i nytt fönster.

SKPF och PRO Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag Pdf, 277.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande Grundpension SOU 2019-53 från PRO SPF SKPF och RPG Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster.

Yttrande inkomstpensionstillägg PRO Pdf, 293.8 kB, öppnas i nytt fönster.