Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Äldre par går på stan

FOTO: Pixabay

Höjd pensionsålder

Vi lever längre och får fler friska år efter pensioneringen. Den ökade livslängden har skapat en diskussion om vi ska arbeta högre upp i åldrarna.

Att vi blir äldre är fantastiskt men ett problem för dagens pensionssystem. Vi lever nämligen betydligt längre idag än vad man antog att vi skulle göra när pensionssystemet utformades. Att enbart tala om höjd pensionsålder som alternativ för att säkra välfärden i framtiden är dock att förenkla diskussionen, anser PRO. Det krävs flera reformer för att det ska kunna genomföras.

Fler arbetade timmar
Det behövs fler arbetade timmar, men då måste vi rikta in oss på att få fler att orka arbeta fram till 65 års ålder. Många slits ut i förtid och klarar inte att arbeta fram till 65 år. Vi måste också hantera dagens arbetslöshet och få unga tidigare ut på arbetsmarknaden.

Äldres kunskaper och erfarenheter ska tas till vara. En rad olika omständigheter gör att det inte sker idag. Det handlar om allt från negativa attityder bland arbetsgivare och arbetskamrater till äldre arbetskraft till ren åldersdiskriminering.

Bättre arbetsmiljö
En förbättring av arbetsmiljön är utomordentligt viktig för att minska antalet personer som slås ut och tvingas att avsluta sitt arbetsliv i förtid och därmed riskerar att få en låg pension. Det behövs åtgärder för att den som blivit sjuk, och inte kan jobba, ska ha rätt till sjukersättning och inte tvingas till tidig pension.

Om åldersgränser ändras i pensionssystemet måste även åldersgränserna i socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen följa efter.

Ökad finansiering
Dagens pensionssystem är underfinansierat och framtidens pensionärer kan inte förvänta sig mer än ca 40 procent av sin lön i allmän pension. Det är därför nödvändigt att höja pensionsavgiften för att pensionsnivåerna ska kunna bli acceptabla för både dagens och framtida generationer pensionärer.

Pensionssystemet måste också reformeras för att många, särskilt kvinnor inte får en högre inkomst även om de jobbar längre. För kvinnor som har garantipension, över 500 000 idag, skulle två extra arbetade år inte ge någon höjd pension, eftersom garantipensionen och bostadstillägget sänks om inkomstpensionen ökar.

Tre träffar om pensioner Länk till annan webbplats.

Pensioner kan upplevas som krångligt. PRO:s studiematerial "Tre träffar om pensioner" ger en introduktion till hur pensionssystemet fungerar och hur du kan vara med och påverka.

Läs mer om studiematerialet! Länk till annan webbplats.