Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Ett underfinansierat system

Pensionssystemet består dels av privat pension och dels av en statlig allmän pension.

Den privata delen innehåller ett obligatoriskt sparande (tjänstepension) samt ett frivilligt sparande (eventuell pensionsförsäkring). Den statliga allmänna pensionen består av inkomst- och premiepension (samt eventuell tilläggspension och garantipension). Bilden förklarar hur de hänger ihop.

Den allmänna pensionen bygger på att du får pensionspoäng för varje år du har pensionsgrundande inkomster; alltså lön, arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning samt föräldrapenning. Sedan räknas den allmänna pensionen ut efter hur många pensionspoäng du fått under ditt liv.

Tjänstepension
De som förvärvsarbetar och har kollektivavtal omfattas av en avtalsreglerad tjänstepension. Hur stor den är beror på vilket avtalsområde man tillhör.

Tilläggspension
Är du född från 1938 till 1953 får du inte bara pension enligt det nuvarande inkomstpensionssystemet utan även en tilläggspension enligt det gamla ATP-systemet. Ju yngre du då är, desto mindre del av din pension är tilläggspension.

Garantipension
Har du haft en låg inkomst eller ingen alls kan du även få garantipension. Bland dagens pensionärer är det drygt fyra gånger fler kvinnor än män som får garantipension till någon del. Av alla kvinnor som går i pension idag är det drygt hälften som får garantipension.

Läs mer om kvinnor & garantipension

Problem med pensionssystemet
En orsak till att det infördes ett nytt pensionssystem 1999 var att antalet pensionärer för varje år förväntas bli fler i förhållande till de som yrkesarbetar. Pensionssystemet skulle anpassas till det ökande antalet pensionärer.

En del av denna anpassning är att dagens pensionssystem är tänkt att följa den allmänna löneutvecklingen, medan det tidigare ATP-systemet följde prisutvecklingen. Dessutom beräknas pensionen utifrån den förväntade livslängden för varje årskull pensionärer.

Tanken var att pensionerna skulle följa löneutvecklingen men så har det inte blivit. Bromsen har slagit till alltför ofta vilket har gjort att pensionen halkar efter lönerna. Orsaken till att bromsen slagit till är att pensionssystemet är underfinansierat.

Läs mer om det underfinansierade systemet Länk till annan webbplats.