Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Äldre kvinna med käpp

FOTO: Mostphotos

Orättvis skatt - nej tack!

Pension är uppskjuten lön och ska därför ha samma beskattning som inkomst av arbete. Men så ser inte verkligen ut. PRO kämpar tillsammans med andra pensionärsorganisationer för att den orättvisa som införts ska försvinna.

Vid årsskiftet 2006/2007 sänktes skatten för arbetande vilket innebar en skillnad mellan pensionärer och arbetande i samma inkomstlägen på mellan 400 och 500 kronor per månad. Ytterligare skattesänkningar för löntagare de följande åren gjorde att skillnaden i skatt ökade.

Sedan dess har PRO och de andra pensionärsorganisationernas fört en enveten kamp som har lett till att gapet mellan pensionärer och löntagare minskat.

Trots att inkomstskatteklyftan mellan pension och lön har minskat under senare år, bland annat tack vare PRO:s protester, finns det fortfarande stora skillnader som beror på den skattskyldiges ålder. Orsaken är dels att det förhöjda grundavdraget gäller från det år en fyller 66, dels att jobbskatteavdraget fördubblas vid samma ålder. Yngre pensionärer betalar betydligt mer i skatt än äldre pensionärer och löntagare. PRO:s krav är att pensionärer och lönearbetare ska betala lika skatt vid lika inkomst oavsett ålder.

Den orättvisa beskattningen av pensionerna blir ytterligare en börda i ett pensionssystem som inte ger en likartad ekonomisk utveckling för löntagare och pensionärer, så som systemet var tänkt att fungera. Den så kallade bromsen i pensionssystemet har de senaste åren slagit till flera gånger och lett till sänkt pension.

Klyftan mellan löntagare och pensionärer ökar år för år. Den utvecklingen måste vändas.