Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Colorbox

Slopa PPM-systemet

Enligt PRO är premiepensionssystemet ett misslyckande. Medan förvaltarna har tjänat på systemet har pensionsspararna förlorat på det. PRO anser att premiepensionssystemet bör slopas och användas för att stärka upp den underfinansierade inkomstpensionen.

För att förbättra pensionssystemets utfall krävs en förbättrad finansiering av systemet. Då kommer självklart premiepensionssystemet i fokus.

Premiepensionerna inrättades för att pensionsspararna skulle få del av uppgången på börsen. Den var kraftig då premiepensionen beslutades.

Tyvärr har utvecklingen sedan systemet infördes, inte motsvarat förväntningarna. Premiepensionen har enligt PRO:s uppfattning varit ett misslyckande.

Alltför många fonder att välja mellan, alltför skiftande utfall på sparandet och alldeles för höga avgifter för förvaltningen. Förvaltarna har tjänat på systemet – inte pensionsspararna.

Intresset för fonderna har varit obetydligt bland spararna. Man kan också ifrågasätta lämpligheten av ett obligatoriskt system med osäkert utfall, där spararna bär hela risken.

Och framför allt - systemet har öppnat för oseriösa och kanske till och med kriminella aktörer. Pensionssparare har blivit lurade på sitt premiepensionskapital och har i många fall ingen möjlighet att få ersättning.