Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Äldre kvinnas hand

FOTO: Mostphotos

PRO kräver att pensionssystemet reformeras för att minska äldrefattigdomen

Äldrefattigdomen i Sverige ökar kraftigt – framför allt bland kvinnor. Det beror dels på att ett ojämställt arbetsliv påverkar pensionen, dels på att själva pensionssystemet förstärker dessa orättvisor. Det visar en ny rapport från PRO som presenterades i oktober 2015.

Antalet äldre med inkomster under EU:s relativa fattigdomsgräns ökar kraftigt och är idag över 300 000 (nästan 15 procent). Dessutom har ytterligare en halv miljon äldre bara den låga garantipensionen - trots att många av dem har arbetat hela livet. 80 % av dessa är kvinnor.

- Många äldre med låga inkomster skäms för sin livssituation. Men egentligen är det samhället som borde skämmas. Ökningen av äldrefattigdomen är alarmerande. Den leder till sämre hälsa, socialt utanförskap, djupa privatekonomiska problem och ökad risk för våld i nära relationer. Hur kan ett välbärgat välfärdssamhälle acceptera att människor som har slitit hårt ett helt liv tvingas leva så på ålderns höst?, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Orsakerna till den ökande äldrefattigdomen bland framför allt kvinnor ligger dels i ett ojämställt arbetsliv med deltids- och visstidsanställningar, dålig arbetsmiljö och att de arbetar i låglöneyrken – dels i att själva pensionssystemet bara bygger vidare på och förstärker dessa skillnader utan att skapa tillräckligt bra grundskydd för de mest utsatta och lägst avlönade grupperna. Det visar PRO:s rapport "Ålderdom utan fattigdom - om äldrefattigdom och kvinnors låga pensioner".

- Nu behövs nya och mer ambitiösa mål för att garantera att ingen pensionär ska ha en pension under fattigdomsgränsen. Vi kan inte ha ett pensionssystem som gör att många pensionärer inte har råd med ens det nödvändigaste.

- Med dagens pensionssystem kommer äldrefattigdomen bestå. Även om vi skulle få en helt jämställd arbetsmarknad, så skulle det dröja många årtionden innan det märks för pensionärerna. Regeringen och oppositionen behöver ta sitt ansvar för både dagens om morgondagens pensionärer.

- Nu behöver riksdag och regering använda sin sociala ingenjörskonst för att se till att alla får en värdig ålderdom. Dagens pensionssystem må vara finansiellt hållbart – men det är inte alltid mänskligt hållbart! Vi vill se ett reformerat pensionssystem, som bygger på en garantidel på god nivå för alla, och att en inkomstrelaterad pension läggs ovanpå detta. Låt arbetet för att ingen äldre ska behöva leva i fattigdom bli nästa stora politiska projekt, säger Christina Tallberg.

PRO:s förslag för att minska äldrefattigdomen (urval):

Ett reformerat pensionssystem:

 • Förändringar av pensionssystemet, så att alla får ett grundskydd (på en högre nivå än idag), och att en inkomstrelaterad pension läggs ovanpå denna.
 • Omfördela arvsvinsterna till de med lägst pension (istället för – som idag – till alla i samma årskull).
 • Bättre uppräkning av pensionerna (genom att halvera den s k normen på 1,6 procent).
 • Höjt bostadstillägg – så att det täcker upp till 100% av en hyreskostnad på upp till 7 000 kr/mån.
 • Slopa bromsen i pensionssystemet.
 • Fler ska ha kollektivavtal och tjänstepension. Fullgott försäkringsskydd ända till 67 års ålder – ingen nedtrappning efter 65.

En samlad och kraftfull satsning på att stärka jämställdheten på arbetsmarknaden – också utifrån ett pensionspolitiskt perspektiv:

 • Minska antalet ofrivilliga deltidsjobb.
 • Färre otrygga visstidsanställningar.
 • Stoppa direkt och strukturell lönediskriminering – och uppvärdera kvinnodominerade yrken med låga löner.
 • En bred satsning på fler och mer hållbara jobb inom välfärden.

Hejda kostnadsökningar som drabbar pensionärer:

 • Inget höjt tak för hemtjänstavgiften och avgiften för särskilt boende.
 • Se till att tandvårdskostnader – åtminstone för äldre – omfattas av samma högkostnadsskydd som övrig hälso- och sjukvård.

Ladda ner den fullständiga rapporten "Ålderdom utan fattigdom - om äldrefattigdom och kvinnors låga pensioner" här! Pdf, 1.1 MB.