Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Södra Hagunda

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2022

(Allt sker i enlighet med de restriktioner som gäller p.g.a. Corona-pandemin.)

Mål för det kommande verksamhetsåret är att

  • föreningen har mer kännedom om våra icke-aktiva medlemmar och deras intressen så att vi kan bredda deltagandet i föreningen. En enkät är utförd under år 2021.
  • föreningen har stärkt sitt engagemang för de viktiga pensionärspolitiska frågorna och bidrar till opinionsarbetet för bättre pensionärsliv i vår kommun.

Pensionärspolitiska frågor är att

  • vid en medlemsträff bjuda in någon av samorganisationens representant i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) för information om aktuella politiska beslut i kommunen,
  • bjuda in kommunens äldreombudsman till träff i föreningen.

Medlemsvärvning och medlemsvård

På en medlemsträff behandla rekrytering av nya medlemmar där hela föreningen diskuterar hur vi stärker information och närvaro bland ortens pensionärer.

Programbladet delas ut vid träffarna. De medlemmar som inte deltar i föreningens aktiviteter kan hitta programbladet på hemsidan.

PRO Södra Hagunda deltar på medlemsvärvardagar och vid andra aktiviteter för att stärka medlemskapet i vår förening.

Tips till förslagslådan och vår hemsida önskas.

Cirkelverksamhet

Litteraturcirklar.

Sånggruppen fortsätter och bjuder in nya medlemmar.

Biobesök – vi avslutar med diskussion om filmen över en fika.

Nystart av läs-/resecirklar med studiebesök på Lövstabruk.

Praktiskt hanterande av telefon. Vi bjuder in någon som kan förklara.

2 (2)

Friskvårdsaktiviteter

Sitt- och stågymnastik fortsätter i Ramsta bygdegård varje vecka vår och höst.

Bouleträning fortsätter med träning i Hammarskog på sommaren och i nya Boulehallen under vintern. PRO Södra Hagunda deltar även med flera lag i Panterbouletävlingen. Vi deltar även i tävlingar utanför Uppsala.

Bowling spelas i Fyrishov.

Linedance fortsätter i Ramsta bygdegård.

Shuffleboard fortsätter i Ramsta bygdegård.

Promenader i Hammarskog och Ramsta.

Längre vandringar/friluftsaktiviteter.

Bangolf vid Cap.

Utbildning

Datorkunskap i samarbete med ABF.

Resor

Resor företrädesvis inom Sverige.

Övriga verksamheter

”Loppis”

Uppsöka de medlemmar som upplever sig som ensamma.

Uppsala den 17 januari 2022

Stig Söderström (ordförande) Eje Fredell (reseansvarig)

Elisabet Eriksson (sekreterare) Monica Tjernström (kassör)

Inger Sjöblom (medlemsansvarig) Paul Hedlund (ledamot)

Marianne Wickstrand (ledamot) Eva Werner (studieorganisatör)

Här kan ni berätta mer om föreningens verksamhet.