Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Södra Hagunda

Verksamhetsplan 2021

 Verksamhetsplan 2021
(Allt sker i enlighet med de restriktioner som gäller p.g.a. Corona-pandemin.)

PRO Södra Hagunda

Verksamhetsplan 2021
(Allt sker i enlighet med de restriktioner som gäller p.g.a. Corona-pandemin.)

Mål för det kommande verksamhetsåret är att
- föreningen har mer kännedom om våra icke-aktiva medlemmar och deras intressen så att vi kan bredda deltagandet i föreningen,

- föreningen har stärkt sitt engagemang för de viktiga pensionärspolitiska frågorna och bidrar till opinionsarbetet för bättre pensionärsliv i vår kommun.

Pensionärspolitiska frågor är att
- vid en medlemsträff bjuda in någon av samorganisationens representant i KPR (Kommunala Pensionärsrådet) för information om aktuella politiska beslut i kommunen,
- bjuda in kommunens äldreombudsman till träff i föreningen,
- bjuda in någon representant från distriktet/samorganisationen och informera om försäkringsfrågor samt höra om intresse finns hos någon i föreningen att bli försäkringsombud.

Medlemsvärvning och medlemsvård
På en medlemsträff behandla rekrytering av nya medlemmar där hela föreningen diskuterar hur vi stärker information och närvaro bland ortens pensionärer.
Enkät till medlemmarna om vilka aktiviteter som saknas i föreningen. Utifrån enkätsvaren bjuda in till minst en ny aktivitet.
Programbladet delas ut vid träffarna. De medlemmar som inte deltar i föreningens aktiviteter kan hitta programbladet på hemsidan.
PRO Södra Hagunda deltar på medlemsvärvardagar och vid andra aktiviteter för att stärka medlemskapet i vår förening.
Tips till förslagslådan önskas.
Cirkelverksamhet
Akvarellmålning
Litteraturcirklar
Sånggruppen fortsätter och bjuder in nya medlemmar.

Biobesök – vi avslutar med diskussion om filmen över en fika.
Nystart av läs-/resecirklar med studiebesök på Lövstabruk samt besök på ett antal platser i Västmanland.
Praktiskt hanterande av telefon. Vi bjuder in någon som kan förklara.

Friskvårdsaktiviteter
Sitt- och stågymnastik fortsätter i Ramsta bygdegård varje vecka vår och höst.

Bouleträning fortsätter med träning i Hammarskog på sommaren och i Gottsunda under vintern. PRO Södra Hagunda deltar även med flera lag i Panterbouletävlingen. Vi deltar även i tävlingar utanför Uppsala.

Bowling spelas i Fyrishov.

Linedance fortsätter i Ramsta bygdegård.

Shuffleboard fortsätter i Ramsta bygdegård.

Promenader i Hammarskog och Ramsta.

Längre vandringar/friluftsaktiviteter.

Utbildning
Datorkunskap i samarbete med ABF.

Resor
Resor fortsätter som hittills inom Sverige och utomlands.

Övriga verksamheter
”Loppis”


Uppsala den 26 november 2020

Stig Söderström (ordförande) Eje Fredell (reseansvarig)

Elisabet Eriksson (sekreterare) Monica Tjernström (kassör)

Inger Sjöblom (medlemsansvarig och
studieorganisatör) Paul Hedlund (ledamot)

Marianne Wickstrand (ledamot) Mats Hellman (suppleant)