Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Södra Hagunda

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015.

Styrelsen för pensionärsföreningen PRO SÖDRA HAGUNDA får härmed avge följande

berättelse över verksamheten 2015.

Medlemsantalet den 31 december 2015 är 265 st.

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2015. Medlemmarna har varit kallade

till 6 föreningsmöten inkl. årsmötet.

Styrelsen och kommittéer har haft följande sammansättning:

Ordförande Erik Wall

Kassör Yvonne Pettersson

Sekreterare Els ie Walther

Studieorganisatör Gunilla Orvehag

Ledamot Ann-Mari Kumm ansvarig för medlemsregistret

Ersättare Marianne Wickstrand

Ersättare Börje Wickstrand

Revisorer Behring Ahlsén

Alf Lundén

Ersättare Göran Eriksson

Eje Fredell

Valberedning Sten-Erik Öjdahl

Eje Fredell

Vakant

KOMMITTÉER

Kontaktombud Balingsta Seved Thunberg

Ramsta Elisabet Jansson

Uppsala-Näs Olle Eriksson

Hagby Dagny Linderlöf

Dalby Marianne Wickstrand

Västeråker Solveig Öjdahl

Uppsala Karl-Erik Andersson, Barbro Norén

Margareta Fernholm och Monika Lindvall.

Resekommitté Eje Fredell

Sånggruppen Erik Wall

Aktivitets- och friskvårds- Boule: Eje Fredell och Christer Borgström

kommittéer. Bowling: Göran Andersson och Olle Eriksson

Stavgång: Sten-Erik Öjdahl

Linedans: Marja Öhman

Sittgympa: Anna-Lena Bröndbo Lernskog

Sävgruppen: Solveig Wall och Iréne Ahlsén

Kaffekommitté Kerstin Andersson, Siv Eriksson, Barbro Norén, Maude Sandin-

Andersson, Britt-Marie Sätterström och Dagny Linderlöf.

Försäkringsansvarig Christer Borgström

Hemsida Christer Borgström

Lotteriansvariga Siv och Alvar Eriksson

Teaterombud Vakant

Pressreferent Elsie Walther

Trafikombud Sten-Erik Öjdahl

Årsavgiften för 2015 är 275:- per medlem.

Avlidna medlemmar under året. Ellen Jansson, Yngve John, Arne Pettersson, Lennart

Söderberg och Elsa Lundin.

AKTIVITETER UNDER VERKSAMHETSÅRET.

Som vanligt i början av året inbjöds alla nya medlemmar under det gångna året, för att få information om föreningen och om den verksamhet som pågår. Styrelsen och förtroende-valda deltog och presenterade sina respektive ansvarsområden. Kaffe med gott bröd avslutade sammankomsten. Vi hoppas förstås att få se våra nya medlemmar på möten och deltagande i aktiviteter i fortsättningen.

En informationsträff över årets resor hölls i bygdegården den 24 mars.

Cirklarna startade som vanligt i februari. Läsecirkeln i Dalby församlingshem, där ”Att föda ett barn” var årets tema, och Akvarellcirkeln som utövar sin verksamhet i Uppsala-Näs församlingshem.

Många studiebesök har gjorts under året.

Den 27 januari besök på Arlanda flygplats, avslutning lunch i Sigtuna

På Jularbomuséet gjordes studiebesök den 19 maj. Härligt var att höra Calle traktera sitt in-

strument.

24/9 gjordes ett studiebesök hos Nunnorna i Alsike. Syster Karin berättade för oss hur det gick till när Kyrkskolan i Alsike blev ett kloster, under devisen Trohet-Vänskap-Fristad. För att alla som önskade skulle få möjlighet till ett studiebesök gjordes där ytterligare ett besök den 22/10. Efter lunch i Knivsta fortsatte färden till Flygmuséet Arlanda. Två besök väsenskilda från varandra.

Flera kortare och längre resor har företagits under året:

Till Iggesund for en fullastad buss den 14/2 för att se årets revy. Roligt hade vi så vi ser fram emot flera besök i Iggesund.

Perioden 13-20 april var några av föreningens medlemmar till Sorrento, Neapel, Capri och Amalfi i Italien.

5 maj ”Det nya Stockholm”. Bussresa ner till Stockholm och guidning runt. Mycket har hänt i huvudstaden som flera ej sett tidigare.

Teaterresa till Örebro och Peter Flacks revy, 9 maj.

Den 3 juni gjordes en resa till Faringe med Lennakatten. Efter shooping på Thuns varuhus och intagande av lunch ställdes resan åter till Uppsala.

8 Juni bussresa till Dalarna , Torsång, Insjön, Hildesholm och Leksand var platser vi besökte.

Den 2 juli, en av de varmaste dagarna under sommaren, gjordes ett besök på Älgparken i Gårdsjö. Det var spännande att åka omkring bland älgarna, sittande på bänkar som placerats på vagnsflak, och som drogs av traktorer. Älgarna lät sig beredvilligt både fotograferas och klappas, kladdigt var det dock. En god lunch på Måns Ols i Sala avslutade äventyret.

23-27 juli Bussresa till 3 öar, Bornholm, Ven och Visingsö.

2 teaterresor till Stockholm en den 28 mars och en på hösten den 29 oktober.

En av årets höjdpunkter är ju alltid den ” Hemliga Resan”, som i år var ställd till Julita, Sveriges Lantbruksmuseum, som sedan 1944 förvaltas av Nordiska museet. På hemfärden gjordes ett besök på närbelägna Ericsbergs slott, där vi guidades runt i slottsmuseumet och fick se ett stort antal vagnar från 16-1900-talen, alla med tidstypiska tillbehör.

Resa till Abbamuséet och kryssning med Cinderella den 5-6 oktober

Till Postterminalen i Rosersberg ställdes kosan den 13 oktober. Där vi mottogs av en skicklig guide som berättade om hur denna stora terminal fungerar

Dagskryssning med Rosella den 19 oktober. Herman Lindqvist berättade.

29 nov. Adventskonsert i Blå Hallen, Stockholm.

Under våren ställdes en resa till Eckerö för en dags trevligt umgänge med god mat och dans.

Den 28/4 Mannekänguppvisning i Ramsta bygdegård. Kläderna var från Nofa och manne-kängade gjorde medlemmar ur föreningen.

Vårfesten hölls den 9 maj och höstfesten 23/10. Båda var knyt och i Ramsta bygdegård. Musiken stod Mac Olsson för och som vanligt stod glädjen högt i tak.

AKTIVITETSGRUPPERNA

Boule: 5 Lag deltog i Panterboulen, som spelades i två omgångar, en vår och en höstomgång.

I seniorcupen på Åland, Mariehamn deltog 4 lag. 28-29 maj.

13/7 deltog 5 lag i Öregrundskulan

1/8 deltog 1 lag i Enakulan i Enköping.

8/9 Boulens dag i Björklinge, 2 lag deltog

Och som tidigare år har vi mött PRO NORRA HAGUNDA i två matcher, en på våren och en på hösten. I år blev det oavgjort mellan lagen.

Och för att kunna bjuda motstånd i alla dessa tävlingar pågår hela året träningar. Under sommarperioden april-september tränas i Hammarskog. Under övrig tid är träningen antingen i Ramsta bygdegård, med bollar, eller i Boulehallen i Gottsunda.

Avslutningen i Hammarskog firas med grillad korv.

Bowling: Tränar varje fredag i Fyrishov. Många tränar ytterligare 1 dag i veckan.

Även bowlingspelarna var över till Åland och Mariehamn den 28-29 maj och tävlade.

Under juli spelades Bangolf vid Cap.

5 augusti träffades medlemmarna i Ramsta för en uppgörelse i 5-kamp och frågesport.

PRO Norra Hagunda var inbjudna att deltaga.

Linedans:

Måndagar under vår och höst tränar linedansarna i Ramsta bygdegård.

Stavgång:

Varje tisdag promenad med stavar, med start i Hammarskog.

Sittgympan:

Onsdagar 13.00-14.00 sittgympas det i Ramsta bygdegård under Anna-Lena Bröndbo-Lernskogs ledning.

Föreningen deltog under mars-april i en stegräkningstävling som anordnades av PRO-Distriktet, Uppsala.

Sånggruppen 2015

Sånggruppen hade vid årets början ett femtontal medlemmar. Tyvärr har gruppen minskat så vid årets slut var vi 13 aktiva medlemmar. Vi har träffats ungefär varannan vecka varje termin, totalt 25 gånger. Vi har övat i Västeråkers församlingshem fredag eller torsdag bero-ende på när replokalen har varit ledig.

Förutom träffarna för övning har vi medverkat vid en musikgudtjänst i Hagby kyrka, annan-dag påsk. Tre gånger har gruppen eller delar av gruppen besökt Dalbyhemmet för att förnöja vardagen för de boende med sång och musik.Vi har även deltagit vid våra PRO möten samt vid en allsångsträff och vid luciafirandet den 12 dec., där även en klass från Ramsta skola stod för lucia-tåget.

Vi har under hösten fått ett bra tillskott i form av Eleonora Melkersson, vår kantor i pasto-ratet, som numera är vår musikaliska ledare. Vi ser fram mot det kommande året med till-försikt och hoppas att flera ska upptäcka hur roligt och nyttigt det är med sång och musik.

Erik Wall, cirkelledare.

Sävgruppen 2015

Har under 2015 haft 4 sammankomster med Dalbyhemmets föreståndare, där vi fått information om personalläget, organisation och dagsläget. Vid ett tillfälle har vi träffat all personal och informerat om målsättningen för SÄV-grupperna. En aktiveringsterapeut är an-ställd på halvtid för att ordna med underhållning och gruppaktiviteter. Vi har uppmärksammat att det är med sång och musik som vi lättast kan skapa kontakt med de boende.

Vi har varit på 3 träffar som UPS har inbjudit till. Där man diskuterat upplägget och verksam-heten för SÄV-grupperna. Vi strävar vidare och kan meddela att Röda Korset har börjat med besöksverksamhet. Träffarna med de boende ger mycket tillbaka och man känner att man gör en insats.

För SÄV-gruppen Solveig Wall och Irene Ahlsén.

Den 3/10 uppvaktades Ramsta bygdegårdsförening, som firade 40 år, med blommor och sång.

Och den 30/11 åt vi julbord på restaurang Eklundshof.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året med ett särskilt tack till alla som engagerat sig i alla våra olika aktiviteter. Allt från resor till olika friskvårdsaktiviter, servering och lotterier

Vi hoppas på ett aktivt och lustfyllt kommande jubileumsår.

VÄL MÖTT !

Styrelsen