Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Södra Hagunda
Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:

Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan 2023

Mål för det kommande verksamhetsåret är att

-         föreningen har mer kännedom om våra icke-aktiva medlemmar och deras intressen så att vi kan bredda deltagandet i föreningen.

-         föreningen har stärkt sitt engagemang för de viktiga pensionärspolitiska frågorna och bidrar till opinionsarbetet för bättre pensionärsliv i vår kommun.

Medlemsvärvning och medlemsvård

På en medlemsträff behandla rekrytering av nya medlemmar där hela föreningen diskuterar hur vi stärker information och närvaro bland ortens pensionärer.

Programbladet delas ut vid träffarna. De medlemmar som inte deltar i föreningens aktiviteter kan hitta programbladet på hemsidan.

PRO Södra Hagunda deltar på medlemsvärvardagar och vid andra aktiviteter för att stärka medlemskapet i vår förening.

Tips till förslagslådan och vår hemsida önskas.

Cirkelverksamhet

Litteraturcirklar

Språkcirkel

Sånggruppen fortsätter och bjuder in nya medlemmar.

Biobesök – vi avslutar med diskussion om filmen över en fika.

Praktiskt hanterande av telefon.

2 (2)

Friskvårdsaktiviteter

Sitt- och stågymnastik fortsätter i Ramsta bygdegård varje vecka vår och höst.

Bouleträning fortsätter i Hammarskog på sommaren och i nya Boulehallen under vintern. PRO Södra Hagunda deltar även med flera lag i Panterbouletävlingen. Vi deltar även i tävlingar utanför Uppsala.

Bowling spelas i Fyrishov.

Linedance fortsätter i Ramsta bygdegård.

Promenader i Hammarskog och Ramsta.

Längre vandringar/friluftsaktiviteter.

Bangolf vid Cap.

Utbildning

Datorkunskap i samarbete med ABF.

Resor

Resor företrädesvis inom Sverige.

Övriga verksamheter

Bingo

Uppsöka de medlemmar som upplever sig som ensamma.

Uppsala den 17 november 2022

PRO Södra Hagunda

Styrelsen

Text: Styrelsen