Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Prisundersökningens historia

Under snart 30 år har PRO genomfört prisundersökningar. Och under tiden har basvarorna i varukorgen ökat, från ursprungliga tjugo till dagens sextio olika varor.

Den första prisundersökningen gjordes redan 1991. Under flera år hade pris- och löneökningar då varit höga, men för 1991-1992 hade den socialdemokratiska regeringen genomfört det så kallade Rehnbergavtalet, och parterna på arbetsmarknaden förhandlade sig till låga löneökningar. Rehnbergavtalet förutsatte att då löneökningarna blev låga skulle även priserna hållas nere.

För att kontrollera att även priserna hölls nere inledde PRO, LO och Livsmedelsarbetareförbundet med stöd av Konsumentverket ett prispressarprojekt. PRO-medlemmarna svarade för prismätningarna och LO-distrikten för databearbetningar och sammanställningar. Då gjordes enbart lokala undersökningar. Inga riksprislistor presenterades.

1993 upphörde samarbetet mellan PRO, LO och Livsmedelsarbetareförbundet. PRO tog över prispressarverksamheten på egen hand. Samtidigt införde vi riksprislistor och regionala prislistor.

Den första mätningen med en varulista som användes i hela landet gjordes hösten 1993. Varulistan omfattade 20 viktiga basvaror och prispressarna besökte cirka 1 000 butiker av olika slag.

Undersökningarna har utvecklats

I början fick vi kritik för att urvalet på 20 varor var för litet. Under andra halvan av 1990-talet ökade vi därför antalet basvaror från 20 till 40, och idag gäller undersökningen 60 varor.

I början var undersökningsveckorna inte tillräckligt varierade och det fanns risk för att vissa handlare kunde ändra priset just under undersökningsveckan. Därför håller vi numera undersökningsveckan hemlig och undersökningarna görs inte samma vecka varje år.

Däremot har vi inte kunnat anpassa undersökningen till kritiken mot att det i betydande grad är samma varor som vi undersöker år efter år. Det måste det ju delvis vara för att vi ska kunna jämföra prisutvecklingen år från år.

Vi gör inga anspråk på att PRO:s prisundersökningar skulle uppfylla vetenskapliga krav. Men vi redovisar öppet våra metoder tillsammans med undersökningsresultaten och ställer dem till allmänhetens, regeringens, myndigheternas och mediernas förfogande.

Regionala skillnader

Genom prisundersökningarna kunde PRO vara först med att visa på de stora regionala skillnaderna när det gäller prisbildningen. Att kostnaderna ligger högre i olika norrlandslän kan ha naturliga förklaringar, men mest uppmärksammat blev att maten var så mycket dyrare i Stockholms län jämfört med västsverige.

När vi först presenterade de regionala skillnaderna blev undersökningsresultaten ifrågasatta. Då gjordes undersökningar av flera olika institut – som alla bekräftade PRO:s undersökningsresultat.

Priserna är viktiga för pensionärer

För landets pensionärer är prisfrågan viktig – inte minst med dagens pensionssystem, där inkomstpensioner och tilläggspensioner är kopplade till den samhällsekonomiska utvecklingen och löneutvecklingen.