Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Mostphotos

PRO:s konsumentpolitik

Alla medborgare är också konsumenter. Därför är det viktigt att ha ett konsumentperspektiv i alla organisationer och folkrörelser. I PRO arbetar vi med konsumentfrågor på flera sätt.

PRO har genom regelbundna prisundersökningar visat att medvetna konsumenter kan ställa gemensamma krav på producenter och affärsidkare. Men vardagskonsumtion är mer än mat och hushållsartiklar.

Varje dag konsumerar vi både privata och offentliga tjänster och produkter. Det gäller bostad, kommunikationer, finansiella tjänster, kläder, fritidsaktiviteter och mycket annat.

Möjlighet att påverka
PRO anser att konsumenternas makt och inflytande måste öka. Därför är folkrörelsernas engagemang viktigt. Samhället ska ge möjlighet till större verkligt inflytande för den enskilde konsumenten.

Konsumentmakt handlar om att tala om för säljare och producenter vilka varor och tjänster som behövs och vilka som inte behövs och att priset är rimligt.

För att kunna påverka behöver alla konsumenter få information och kunskap. Vissa är dessutom i större behov av information och rådgivning än andra.

Det kan till exempel bero på ålder, sjukdom eller handikapp. Därför har både myndigheter, stat och kommuner ett direkt ansvar gentemot Sveriges konsumenter.

Konsument och miljö
I dag efterfrågar allt fler miljöanpassade och energisnåla produkter. Det gäller även PRO:s medlemmar. Målet är ett ekologiskt hållbart samhälle och en god livsmiljö. Alla har rätt att leva i ett samhälle med frisk luft, rent vatten och giftfri mat.