Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

PRO:s ordförande Christina Tallberg lämnar över namnunderskrifter till finansmarknadsminister Per Bolund.

PRO:s dåvarande ordförande Christina Tallberg lämnar över 139 064 namnunderskrifter till finansmarknadsminister Per Bolund 2016. Foto: Stefan Bladh.

Kontanter behövs!

Den 28 november 2019 beslöt riksdagen att anta regeringens lagförslag om att de större bankerna ska tillhandahålla kontanttjänster på ett betryggande sätt i hela landet. Det möjliggör kontantuttag för konsumenter, och dagskasseinsättningar för företag och ideella organisationer även i framtiden.

– Det är en seger för PRO:s folkrörelsearbete, sa Christina Tallberg efter beslutet. Att bromsa utfasningen av kontanter är angeläget för våra medlemmar och har skapat ett stort engagemang sedan vi först uppmärksammade att bankerna inte längre vill hantera kontanter. Detta demokratiska beslut kom inte en dag för tidigt.

Läs gärna även PRO:s tidslinje i kampen för kontanterna

Beslutet och utredningen om kontanternas roll har dock dragit ut på tiden. Lagen kommer att träda i kraft först 2021, och sedan tillkommer en omställningstid för bankerna. Den nya lagen stärker tillgången på kontanter, men reglerar inte möjligheten att använda dem. Lagen kan dock ändå göra det lättare för både handel och restauranger att ta emot kontanter. Vi vill kunna använda våra kontanter, både privat och i våra föreningar. Det handlar också om säkerhet. För många medlemmar innebär det en större risk att betala med kort än med sedlar och mynt.

PRO har varit en av de organisationer som starkast har drivit frågan om kontanternas bevarande. Redan runt 2010 uppmärksammade våra PRO-medlemmar runt om i landet att bankerna kontanthantering var på väg att försvinna. Under PRO:s kongress 2012 väcktes frågan på plats av PRO Värmlands ombud Lisbeth Staaf Igelström och man beslutade därefter att PRO under följande kongressperiod skulle jobba för att ”så länge vi har ett samhälle med kontanter så ska det också vara möjligt att ta ut och sätta in sådana till en rimlig kostnad”.

PRO startade 2016 kampanjen Kontanter behövs! med en namninsamling för att visa att frågan är viktig och engagerar. På bara fem veckor samlades 139 064 namnunderskrifter in – och överlämnades till finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Därefter har PRO fortsatt opinionsbildningen om kontanterna. PRO:s arbete för kontanternas bevarande kommer att fortsätta. Kontanter behövs!