Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

En kvinna i grå täckjacka plockar mat från en hylla i en mataffär.

Äldre konsumenters ställning behöver stärkas. Foto: Mostphotos.

PRO:s konsumentpolitik

I dagens samhälle avregleras allmännyttiga tjänster och övergår till privata företag. Konsumenten ska få mer valfrihet. Nu ska vi aktivt välja äldreomsorg, teleoperatör, pensionsplacering, elleverantör, finansiella tjänster och mycket annat.

Men för att kunna välja så bra som möjligt krävs både kunskap och tid att orientera sig på marknaden. För många konsumenter blir denna valfrihet därför snarare ett oönskat tvång. Möjligheterna att utnyttja den formella valfriheten är inte lika för alla. Dessutom blir avreglerade och konkurrensutsatta verksamheter svårare att påverka politiskt.

Även tjänster som rör ekonomi har förändrats. Sparande, banktjänster av olika slag samt kredit- och försäkringsmarknaden har utvecklats på så sätt att den enskilde medborgaren kan uppleva en försämrad service.

Ny teknik har gjort det möjligt för oss som konsumenter att sköta ekonomin via internet. Telefonförsäljning och direktmarknadsföring förekommer idag i en helt annan utsträckning än tidigare.

För PRO:s medlemmar är den nya tekniken inte enbart positiv – den kan tvärtom medföra både problem och ökade kostnader. Därför är det en viktig uppgift för PRO att bevaka medlemmarnas ställning som konsumenter i alla sammanhang.

Inom konsumentområdet arbetar PRO för:

  • att konsumenternas ställning stärks genom utbildning och information.
  • att den kommunala konsumentvägledningen ska byggas ut.
  • att bevaka pensionärernas intressen när de finansiella tjänsterna förändras.
  • att så länge vi har ett samhälle med kontanter ska det också vara möjligt att ta ut och sätta in sådana till en rimlig kostnad.