Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Anneli Nygårds

PRO:s nyaste studiematerial "Med hälsan i behåll" lanserat

Med hälsan i behåll – PRO:s nyaste studiematerial lanserades första vardagen efter påsk i ABF-huset i Stockholm. Ett 60-tal gäster, från PRO, ABF och en del politiker, såg när PRO:s förbundssekreterare Johanna Hållén och ABF:s biträdande förbundssekreterare Stefan Svensson klippte de blågula banden tillsammans, och därmed var studiematerialet tillgängligt. Det handlar om att kunna leva livet, hela livet, med hälsan i behåll.

Författaren Ola Nilsson, sakkunnig i hälso- och livsstilsfrågor hos PRO, vill att materialet används på flera olika sätt:

– Dels som ett faktaunderlag för att påverka politiker och tjänstemän i de här frågorna. Och dels som ren gemenskap, att man lär sig tillsammans om hälsa och hälsosamt åldrande.

Beställ studiematerialet här i butiken. Länk till annan webbplats.

PRO:s föreningsverksamhet vilar ju också på just de två benen – påverkan och gemenskap. Ola Nilsson ser materialet som en inspiration till aktiviteter och att man lär sig till exempel vad en promenad kan ge för hälsan. Nya forskningsrön visar också att det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor för en fördjupningsdel.

I samband med mötet i ABF-huset hölls en paneldiskussion om folkhälsan. Oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting, berättade att han upprörs över de stora folkhälsoklyftorna, inte minst i Stockholmsområdet:

– Det går åt fel håll, sa han. På 70-talet var skillnaden i livslängd två år mellan de som har det bäst respektive sämst ställt. Idag är skillnaden nästan sex år.

Jämställdhet, klasskillnader och vilken position i samhället vi har påverkar hälsan. Även privatekonomin spelar roll – man kanske inte har råd att delta i alla hälsofrämjande aktiviteter man vill.

Ola Nilsson sammanfattar det viktigaste i materialet:

– Det är aldrig för sent! Vare sig man är 65 år eller 95 finns det fortfarande en vinst med att hålla igång och att inte vara ensam.