Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Tre äldre kvinnor som tittar på en smart telefon, som den mittersta kvinnan håller i.

FOTO: Pexels

PRO-projekt om en enklare digital vardag

DigiSen är PRO:s projekt som syftar till att göra äldres digitala vardag enklare. Projektet drivs i samarbete med Begripsam. Det finansieras av Allmänna arvsfonden.

Projektet Digisen syftar till att försöka stänga gapet, det digitala utanförskapet bland äldre, från två håll. Dels genom att hjälpa äldre att bli digitala eller bli mer digitala. Dels genom att arbeta för att digitala tjänster ska vara enklare att använda.

Det sista uppnås genom att påverka de som tar fram digitala tjänster, till exempel företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter.

DigiSen vänder sig till äldre personer och särskilt äldre personer med funktionsnedsättningar och sjukdomar som försvårar användandet av internet, smarta telefoner, surfplattor och datorer. En stor del av dessa personer finns bland PRO:s medlemmar, eller i nätverk och samarbeten där PRO medverkar runt om i landet.

Vi samverkar med aktörer som idag skapar digitala lösningar. Syftet är att i samverkan förenkla och utveckla bra digitala tjänster, stöd och supportsystem.

DigiSens mål är att etablera en modell som efter projektets slut blir en del av PRO:s ordinarie verksamhet. Projektet pågår mellan år 2021 och 2024.

Kontaktpersoner

PRO

Marie Fransson
E-postadress: marie.fransson@kalmar.pro.se
Telefon: 076-318 50 16

Cecilia Parkert
E-postadress: cecilia.parkert@pro.se
Telefon: 08-701 67 21

Begripsam

Karin Ekelund Malmros
E-postadress: karin.ekelund.malmros@begripsam.com
Telefon: 076-391 96 59

 

Allmänna arvsfondens logotyp i grön färg