Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Tre äldre kvinnor som tittar på en smart telefon, som den mittersta kvinnan håller i.

FOTO: Pexels

PRO-projekt om en enklare digital vardag

DigiSen var PRO:s projekt 2021-2024 som syftade till att göra äldres digitala vardag enklare. Projektet drevs i samarbete med Begripsam.

Projektet Digisen syftade till att försöka stänga gapet, det digitala utanförskapet bland äldre, från två håll. Dels genom att hjälpa äldre att bli digitala eller bli mer digitala. Dels genom att arbeta för att digitala tjänster ska vara enklare att använda.

Det sista skulle uppnås genom att påverka de som tar fram digitala tjänster, till exempel företag, organisationer, kommuner, regioner och myndigheter.

DigiSen vände sig till äldre personer och särskilt äldre personer med funktionsnedsättningar och sjukdomar som försvårar användandet av internet, smarta telefoner, surfplattor och datorer. En stor del av dessa personer finns bland PRO:s medlemmar, eller i nätverk och samarbeten där PRO medverkar runt om i landet.

Vi samverkade med aktörer som idag skapar digitala lösningar. Syftet var att i samverkan förenkla och utveckla bra digitala tjänster, stöd och supportsystem.

Projektet upphörde 29 februari 2024, men verksamheten fortsätter på olika sätt som en ordinarie del av PRO.

Kontaktpersoner

PRO

Marie Fransson
E-postadress: marie.fransson@kalmar.pro.se
Telefon: 076-318 50 16

Cecilia Parkert
E-postadress: cecilia.parkert@pro.se
Telefon: 08-701 67 21

Begripsam

Karin Ekelund Malmros
E-postadress: karin.ekelund.malmros@begripsam.com
Telefon: 076-391 96 59

Allmänna arvsfondens logotyp i grön färg