Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

PRO delar öppna data

PRO delar svar från undersökningen ”Så använder äldre internet” som öppna data. Syftet är att bidra till bättre digitala tjänster. Det innebär att alla myndigheter, företag, kommuner, regioner och organisationer får tillgång till uppgifter om hur 15 000 pensionärer i Sverige använder digitala produkter och tjänster.

Tecknad bild av en man som lutar sig mot ett diagram, med flera andra diagram i bakgrunden

Genom att dela datan vill PRO stimulera innovation och underlätta utvecklingen av tjänster som är enkla att använda.

- Pensionärerna vill helt enkelt bidra med ökad kunskap om äldre användares perspektiv, säger Cecilia Parkert, projektledare på PRO.

Det mesta i vardagen digitaliseras i Sverige. Sköta bankärenden, köpa bussbiljetter, boka läkartider, parkera bilen, se på TV. Vår vardag kräver att vi kan använda en rad olika digitala produkter och tjänster.

PRO har undersökt hur äldres digitala vardag ser ut. Det finns mycket som är positivt, men en av utmaningarna är att många viktiga digitala tjänster är krångliga. Det kan handla om att de är röriga, ologiska, inkonsekventa eller har ett obegripligt språk. Eller att de kräver olika inloggningar.

En uppsjö av tjänster

Även om en tjänst i sig kan vara enkel att använda så kan mängden tjänster bli krånglig.

- Ett exempel är alla parkeringsappar. Även om en av dem är enkel att använda, så kan det vara krångligt att behöva ladda ner och använda flera, som sinsemellan har helt olika logik. Detsamma kan gälla andra sorters tjänster, säger Cecilia Parkert.

För att digitala produkter och tjänster ska bli enkla att använda, behöver de designas utifrån ett användarperspektiv. En stor andel av alla användare i Sverige, är personer över 65 år. De utgör ungefär en femtedel av befolkningen, nästan 1,2 miljoner människor.

Så använder äldre internet

2022-2023 genomförde PRO, tillsammans med Begripsam, undersökningen Så använder äldre internet. Cirka 15 000 pensionärer svarade på frågor om hur de använder internet, digitala tjänster och produkter.

Svaren visar bland annat vilka sociala medier och e-hälsotjänster pensionärerna använder, om de använder smart telefon, surfplatta eller dator, och vilka hjälpmedel eller inställningar de helst använder. Men också om de brukar be om hjälp, vad de tycker om att köpa biljetter och boka tider via internet, och hur de ser på att betala räkningar online.

Datan kan användas i designprocessen

Syftet med att dela den här datan, är att PRO vill ge beslutsfattare, strateger, utvecklare och designers en möjlighet att använda den i sitt arbete. Att de ska ha fakta att utgå från.

- Vi vet att det finns skickliga personer på myndigheter, företag, kommuner, regioner och organisationer som verkligen vill skapa tjänster som fungerar för alla, men som inte har så bra koll på äldre användare, säger Cecilia Parkert.

- Pensionärer vill inte hamna i en situation där de tvingas hantera en oklok digitalisering. Istället vill de vara med och påverka – och bidra till kunskap.

Vill stimulera fler att dela data

Genom att dela sin data vill PRO bidra till samhällsnytta, ökad effektivitet, kvalitet och användande av resurser. Men också stimulera andra att göra likadant.

- Vi hoppas att fler aktörer vill dela data som rör pensionärers digitala användning. Både nutidens pensionärer och framtidens tjänar på att vi delar kunskap och insikter, säger Cecilia Parkert.

Föreläsning på Vitalis

Den 14 maj 2024 föreläste Cecilia Parkert, PRO, och Stefan Johansson, Begripsam, en gemensam presentation på e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg. Där öppnade PRO för samarbete om design och innovation, med hjälp av öppna data.

Fakta om undersökningen

Undersökningen kommer att upprepas ytterligare två gånger, 2024 och 2026.

Här hittar du resultaten från undersökningen

Undersökningen genomfördes digitalt. De pensionärer som har svarat är alltså äldre användare. Pensionärer som inte är digitalt delaktiga alls, är inte representerade i den här undersökningen.

"Så använder äldre internet", genomfördes inom ramen för projektet DigiSen, som drevs av PRO tillsammans med Begripsam och finansierades av Allmänna arvsfonden. Frågorna bygger på undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, som i sin tur är en skuggrapport till Svenskarna och internet.