Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Styrdokument, handlingar och motioner

Här hittar du alla dokument och handlingar till kongressen

Snabbprotokoll

Dokument inför kongressen

3. Dagordning kongress 2022 - översikt Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Dagordning kongress 2022 Pdf, 255 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Arbetsordning kongressen 2022 Pdf, 218.4 kB, öppnas i nytt fönster.

7.1 Verksamhetsberättelse 2018 Pdf, 20.2 MB, öppnas i nytt fönster.

7.1 Verksamhetsberättelse 2019 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

7.1 Verksamhetsberättelse 2020 Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

7.2 Verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 12.6 MB, öppnas i nytt fönster.

7.2.1 Fastställa resultat och balansräkning 2021 Pdf, 119.2 kB, öppnas i nytt fönster.

7.2.2 Beslut om disposition av resultat 2021 Pdf, 158.6 kB, öppnas i nytt fönster.

8.3 Granskningsrapport kongressperioden 2018-2021 Pdf, 262.4 kB, öppnas i nytt fönster.

10. Beslut om traktamente och reseersättning Pdf, 189.4 kB, öppnas i nytt fönster.

11.1.1-11.19.1 Stadgar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

11.3.1-11.8.1 Motion12-55 Pdf, 971.6 kB, öppnas i nytt fönster.

11.19.2 Avgift för stödmedlem Pdf, 203.3 kB, öppnas i nytt fönster.

12.1.1 Medlemsavgift och administrationsbidrag Pdf, 140.6 kB, öppnas i nytt fönster.

12.2.1-12.2.7 Motion 1-11 Pdf, 498.6 kB, öppnas i nytt fönster.

13.1.1-13.8.5 Motion 56-78 Pdf, 631.6 kB, öppnas i nytt fönster.

14.1.1-14.36.1 Handlingsprogram Pdf, 518.7 kB, öppnas i nytt fönster.

14.2.1 - 14.35.6 Motion 79-129 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

16.1 Granskningsrapport för kongressperioden 2018-2021 Pdf, 81.4 kB, öppnas i nytt fönster.

16.1 Uppföljning av kongressbeslut inklusive rapport om Gysinge Pdf, 181.4 kB, öppnas i nytt fönster.

16.1 Uppföljning av kongressbeslut 2018 per beslut Pdf, 323.2 kB, öppnas i nytt fönster.

17.1 Beslut om arvoden - styrelsen Pdf, 125.4 kB.

17.2 Beslut om arvoden - revisorer Pdf, 123 kB, öppnas i nytt fönster.

17.3 Beslut om arvoden - valberedningen Pdf, 126 kB, öppnas i nytt fönster.

18.1 Ordförande för riksorganisationen Pdf, 115.3 kB, öppnas i nytt fönster.

18.2 Tio ledamöter i styrelsen för riksorganisationen Pdf, 165.5 kB, öppnas i nytt fönster.

18.3 Fem ersättare för styrelsens ledamöter Pdf, 148.3 kB, öppnas i nytt fönster.

18.4 Två revisorer Pdf, 129.8 kB, öppnas i nytt fönster.

18.5 Två ersättare för revisorerna Pdf, 122.8 kB, öppnas i nytt fönster.

18. 6 Fem Ledamöter i valberedningen Pdf, 137.6 kB.

18.7 Fem ersättare i valberedningen Pdf, 138.3 kB, öppnas i nytt fönster.