Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

PRO:s 81-åriga historia

I mer än 80 år har PRO funnits som en oberoende kraft för att samla pensionärer i påverkansarbete, men också som en mötesplats för gemenskap, glädje, hälsa och personlig utveckling.

PRO:s officiella historia börjar under brinnande världskrig, 1942 i Malmö. Där hölls nämligen den första konstituerande kongressen. Malmö blev riksorganisationens hemvist under många år, ända fram till 1977. Då flyttade kansliet till Stockholm.

Pensionärsföreningar fanns förstås långt tidigare. Det fanns förr som nu ett behov av att organisera sig, inte minst för att påverka levnadsvillkoren för pensionärerna.

Göteborg eller Grängesberg?

Vilken som är den äldsta PRO-föreningen är en definitionsfråga. Föreningen i Göteborg, som tog initiativet till bildandet av PRO, anses ibland som den äldsta. Den bildades 1938. Men PRO-föreningen i Grängesberg bildades redan 1936. Den föreningen gick dock inte in i PRO förrän 1946.

Göteborgsföreningen sägs ha bildats på initiativ av Albin Ström, utgivare av tidningen Arbetarposten, som en reaktion på en sänkning av det kommunala pensionstillskottet. Göteborgs stad gjorde så att pensionärerna gick miste om en pensionshöjning med hundra kronor genom att sänka det lokala pensionstillskottet när pensionen höjdes.

I början var det en hel del politiska stridigheter i PRO-föreningen. Majoriteten av medlemmarna ville ha en verksamhet som liknade dagens, men en mindre del hade mer partipolitiska mål. Majoriteten uteslöt så småningom dem som ville utnyttja föreningen för sina politiska syften.

Partipolitiskt obunden

PRO var från starten partipolitiskt obundet. Från början hette organisationen Sveriges Folkpensionärers Riksorganisation. Först 1965 ändrades namnet till Pensionärernas riksorganisation, PRO.

När riksorganisationen bildats ökade medlemsantalet snabbt. Vid starten fanns det sju föreningar med 5000 medlemmar varav 3400 från Göteborgsföreningen. 1945 hade organisationen 41 000 medlemmar. 1964 nåddes 200 000 medlemmar och 1974 300 000. Vid årsskiftet 2023/24 hade PRO omkring 260 000 medlemmar.

Viktiga frågor under åren har varit ekonomisk trygghet, vård, omsorg och boendevillkor, matpriser och tandvård. De sociala aktiviteterna, resor, studier och friskvård har också spelat stor roll för medlemmarnas livskvalitet under hela historien.

Läs gärna även boken "PRO och pensionerna 75 år av påverkansarbete" här. Pdf, 9.8 MB.

 

Ordföranden i PRO genom åren:

1942-1951 Karl Pettersson, byggnadssnickare, Malmö.

1951-1961 Olof A Linders, sparbanksman och godtemplarbas, Trelleborg

1961-1974 Axel E Svensson, facklig ombudsman, Malmö

1975-1977 Artur Kaibjer, chef för BPA Kalmar

1977-1979 Arne Geijer, tidigare LO-ordförande

1979-1996 Lars Sandberg, tidigare ordförande i Statsanställdas förbund

1996-2004 Lage Andréasson, tidigare ordförande i Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

2004-2008 Lars Wettergren, tidigare bl a chef för Stockholms läns äldrecentrum

2008-2015 Curt Persson, tidigare ordförande i Statsanställdas förbund

2015-2022 Christina Tallberg

2022- Åsa Lindestam

Källa: 60-årsboken om kamp för demokrati och välfärd, utgiven av PRO, författad av Nils Viktorsson 2002.