Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

FOTO: Anneli Nygårds

Så kan du påverka inom PRO

I PRO kan du som medlem påverka organisationen genom direktdemokrati och representativ demokrati. Här får du veta mer om hur PRO är uppbyggt.

PRO har cirka 260 000 medlemmar. Varje medlem tillhör en eller flera PRO-föreningar. I föreningen påverkar medlemmarna föreningens verksamhet och ledning genom direktdemokrati på årsmöten och höstmöten.

Genom representativ demokrati har alla medlemmarna i PRO också inflytande i övriga organisationsled:

  • Samorganisationen för föreningarna inom en och samma kommun.
  • Distriktet, som i de flesta fall samlar föreningarna inom ett och samma län.
  • Riksorganisationen

I PRO finns cirka 1 200 föreningar, 290 samorganisationer och 26 distrikt.

Du kan påverka på kongressen

Kongressen är PRO:s högsta beslutande organ. Till PRO:s kongress, som hålls vart fjärde år, kan medlemmar lämna in förslag på förändringar, så kallade motioner. Även föreningar kan lämna in motioner till kongressen.

200 valda kongressombud tillsammans med 40 representanter från distrikten och 11 ledamöter från styrelsen fattar beslut på kongressen. Förutom motioner beslutar kongressen bland annat om PRO:s handlingsprogram, stadgar och riksorganisationens styrelse.

PRO:s kongress 2022

Verksamhetsberättelsen ger insyn

I PRO:s verksamhetsberättelser kan du läsa om riksorganisationens arbete. Styrelsen lägger fram verksamhetsberättelser och årsredovisningar för kongresserna (både ordinare och mellankongresser).

Kurser och handböcker

Känner du att du behöver stöd i ditt arbete som förtroendevald eller ansvarig?På PRO:s folkhögskola finns ett stort utbud av kurser för förtroendevalda och ansvariga. PRO har också en webbutik där du kan beställa en rad handböcker.

PRO:s folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PRO:s webbutik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.