Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Vaksala-Danmark

Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN 2024 FÖR PRO VAKSALA-DANMARK
Verksamhetsområde
PRO-Vaksala-Danmark är en förening för pensionärer i första hand boende i områdena Bergsbrunna, Sävja, Nåntuna, Vilan, Vaksala, Årsta, Funbo och Brillinge.

Allmänna mål
• Vi ska öka vårt medlemsantal
• Vi ska löpande följa och engagera oss i viktiga intressefrågor som pensioner, skatt på pensioner, äldreomsorg, funktionshinder, hälsa och boende för äldre
• Vi ska erbjuda medlemmarna aktiviteter som tilltalar olika intressen och skapar en
god gemenskap.
• Vi ska hålla medlemmarna informerade om verksamheten på möten/samkväm
genom utskick av brev, SMS och e-post samt vår hemsida.
• Vi ska samarbeta med andra pensionärsföreningar
• Vi ska visa upp oss genom att delta vid olika arrangemang.

Medlemsvård
• Vi ska ta hand om medlemmarna så de känner sig välkomna i vår förening
• Vi ska ha mötesvärdar
• Vi ska bjuda in nya medlemmar för information om vår verksamhet.

Utbildning
• Förtroendevalda ska få adekvat utbildning för sina uppdrag.
• Medlemmarna ska informeras om vilka utbildningar som anordnas av PRO.

Studiecirklar
Som mål ska vi ha följande studiecirklar:
• Digital utbildning
• Läsecirkel
• Släktforskning
• Bedrägerier mot äldre
• Grundläggande/inblick i familjejuridik
• I den mån vi inte kan anordna cirklar själva ska vi samarbeta med andra föreningar

Övriga aktiviteter
Som mål ska vi erbjuda följande aktiviteter/samkväm
• Vår- och höstluncher
• 80+-aktivitet
• Boule
• Studiebesök
• Körsång i samarbete med andra föreningar
• Caféträffar
• Pub-träffar
• Delta i PRO-vetarna

Resor
• Resor erbjuds i samarbete med olika researrangörer och andra föreningar.

Hemsida
• Vi ska hålla vår hemsida aktuell.

Lotterier
• Vi ska sälja lotter dels egna på våra möten/samkväm dels Trippelskrapet.

Uppsala den 11 december 2023
Styrelsen