Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Vaksala-Danmark

Styrelsen


Ansvar

Namn

Epost

Telefon

Ordförande

Leif Näsén

brillinge88@gmail.com

076-1997680

Vice ordförande/ Medlemsansvarig

Inger Olsson

isolsson@telia.se

073-5793545

Kassör

Christer Stangebye

christer@stangebye.se

073-3341452

Sekreterare

Märit Färnlöf

marit.farnlof@outlook.com

073-8002072

Ledamot/

Studieorganisatör

Carina Enedotter

enedotter@gmail.com

076-2831072

Ledamot

Kjell Glimmerud

kglimmerud@gmail.com

070-4532410

Ledamot/ Kontaktperson för boule

Per Mikael Lindberg

lindpm6@gmail.com

073-0560471

Ersättare

Margita Tanndal

margita.tanndal@gmail.com

073-3400747

Ersättare

Björn Mann

bjorn.mann@hotmail.se

076-0216389

Ersättare

Bill Dagérus

bill@dagerus.se

070-5227847

Valberedning

Sammankallande Sören Jonasson 072-5166362, Jan-Erik Göthlin 073-8292632

Revisorer

Ordinarie Inger Roos,

Torsten Leandersson