Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Vaksala-Danmark

Styrelsen

 

Ansvar

Namn

Epost

Telefon

Ordförande

Leif Näsén

brillinge88@gmail.com

076-1997680

Ledamot/Vice ordförande

Inger Olsson

isolsson@telia.se

073-5793545

Kassör

Christer Stangebye

christer@stangebye.se

073-3341452

Sekreterare

Lena Nyström

lena.lillinge@outlook.com

070-9616115

Ledamot/ Studieorganisatör/ Medlemsansvarig

Carina Enedotter

enedotter@gmail.com

076-2831072

Ledamot

Björn Mann

bjorn.mann@hotmail.se

076-0216389

Ledamot/Web redaktör

Bill Dagérus

bill@dagerus.se

070-5227847

Ersättare

Märit Färnlöf

marit.farnlof@outlook.com

073-8002072

Ersättare

Karin Larsson

karin.larsson.uppsala@gmail.com


Valberedning

Styrelsen fungerar som valberedning


Revisorer

Torsten Leandersson, sammankallande
Ordinarie Bert Andersson
Ersättare Jan-Erik Göthlin, Peter Buckley