Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Vaksala-Danmark

Styrelsen


Ansvar

Namn

Epost

Telefon

Ordförande

Leif Näsén

brillinge88@gmail.com

076-1997680

Vice ordförande

Inger Olsson

isolsson@telia.se

073-5793545

Kassör

Christer Stangebye

christer@stangebye.se

073-3341452

Sekreterare

Märit Färnlöf

marit.farnlof@outlook.com

073-8002072

Ledamot Studieorganisatör/ Medlemsansvarig

Carina Enedotter

enedotter@gmail.com

076-2831072

Ledamot

Björn Mann

bjorn.mann@hotmail.se

076-0216389

Ledamot/Web redaktör

Bill Dagérus

bill@dagerus.se

070-5227847

Ersättare/ Kontaktperson för boule

Per Mikael Lindberg

lindpm6@gmail.com

073-0560471

Ersättare

Lena Nyström

lena.lillinge@outlook.com

070-9616115

Valberedning

Sammankallande Sören Jonasson 072-5166362, Jan-Erik Göthlin 073-8292632, Kjell Glimmerud 070-4532410

Revisorer

Ordinarie Inger Roos, Torsten Leandersson.

Ersättare Bert Andersson, Peter Buckley