Vi stödjer inte din webbläsare!

Vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare för en bättre upplevelse.

Förening Kultur Uppsala

Verksamhetsplan 2023

Här kan du

Verksamhetsplan för PRO Kultur Uppsala. År 2023

1. Medlemskontakter och rekrytering

-Till medlemmarna.
Alla medlemmar får föreningens program, som e-post i början av varje säsong, dvs 2 ggr per år. På möten eller efter förfrågan delas pappersprogram ut. Löpande påminnelser om aktuella aktiviteter skickas med e-post.

-Allmän information om att föreningen finns.
-Inför speciella arrangemang, men minst en gång per månad, annonserar vi under Pensionärsnytt i UNT. Där finns även en inbjudan till läsare att bli medlem i PRO Kultur
-Vi håller vår hemsida aktuell och uppdaterad.
-Vi har en särskild person som på vår hemsida ansvarar för dokumentation av våra arrangemang

-Medlemskontakter i övrigt
-Varje ny medlem får ett Välkomstbrev med allmän info om föreningen samt info om aktuella programpunkter. -Uppmuntrar alla medlemmar att hålla kontakt med och informera övriga medlemmar i föreningen som man känner/stöter på..

- Medlemsrekrytering
-Medlemmar uppmanas att informera vänner och bekanta om

PRO Kulturs verksamhet.
-Föreningens hemsida är viktig för att nå nya intresserade. -Medlemsrekrytering sker även genom annonser i UNT

2. Föreningens medlemsverksamhet

- Öppna medlemsarrangemang
Målsättningen är att varje månad genomföra minst två kulturarrangemang. Vi fortsätter bl.a. med allmänna medlemsträffar kring något ämne, gärna utifrån inledningar av våra egna medlemmar som berättar om erfarenheter/ kunskaper/ engagemang eller yrkesinblickar.
Aktiviteter kommer även att vara visningar av olika slag utomhus eller i lokaler där intressanta saker förmedlas.

- Nya medlemmar
Nya medlemmar under året inbjudes till ett särskilt
möte för att få information om PRO, om sin förening, och det aktuella programmet. Det är ett viktigt tillfälle att få förslag, önskemål och synpunkter på föreningens verksamhet och program.

- Fysisk aktivitet
Målsättningen är att stimulera till någon fysisk aktivitet, t ex cykelturer , promenadgrupp. Vi ska också informera om PRO-distriktets friskvårdsverksamheter, om Träffpunkternas verksamhet och Friskis och Svettis seniorgrupper. Vi fortsätter med de uppskattade bouleträffarna varje vecka.

- Cirklar

Vi ska uppmuntra till förslag på cirkelämnen och driva cirklar i enlighet med dessa

- Aktiviteter i pensionärs- och samhällsfrågor.
I serien samtalsträffar med information och diskussion i olika frågor ska även finnas tillfällen för samtal kring pensionärs- och andra samhällsfrågor.
Vi följer kommunens arbete med Äldrevänlig stad, och bevakar framför allt kommunens arbete vad gäller Trygghetsboende

- Gemensamma resor/utflykter

Dagsutflykter/studiebesök och längre resor genomförs varje säsong.

berätta om din förening eller verksamhet.

Här kan ni berätta mer om föreningens verksamhet.